Sinh hoạt công dân

Thông báo điều chỉnh Lịch sinh hoạt Công dân Khoa Luật khóa 2017

THÔNG BÁO
ĐIỀU CHỈNH LỊCH “TUẦN SINH HOẠT CÔNG DÂN – SV” NĂM HỌC 2017 – 2018
Khoa Luật – Khóa 2017 (Ngày 11/9/2017)

 09g00 Thứ hai 11/9/2017 Hội trường A (lầu 6) – 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TPHCM

1. Thời gian học: Buổi sáng: Từ 9h00 – 11h40; Buổi chiều: Từ 13h00 – 17h45

2. Nội dung báo cáo:
– Buổi sáng: Sinh hoạt về Trường, Khoa, Đoàn Thanh niên
– Buổi chiều: Quy chế, Quy định và dịch vụ sinh viên.

3. Thời lượng báo cáo:
Buổi sáng:
– Chuyên đề 1: Ban Giám hiệu (30 phút: 9h00 – 9h30)
– Chuyên đề 2: Lãnh đạo Khoa thực hiện (90 phút: 9h30 – 11h00)
– Chuyên đề 4: Lãnh đạo Trung tâm Quản lý hệ thống thông tin thực hiện (20 phút: 11h00 – 11h20)
– Chuyên đề 3: Lãnh đạo Phòng Công tác sinh viên thực hiện (20 phút: 11h20 – 11h40)
Buổi chiều:
– Chuyên đề 6 Lãnh đạo Phòng Quản lý đào tạo thực hiện (90 phút: 13h00 – 14h30)
– Chuyên đề 7: Lãnh đạo Trạm Y tế Trường (90 phút: 14h45 – 16h15)
– Chuyên đề 8: Giảng viên Bộ môn Lý luận chính trị (45 phút: 16h15 – 17h00)
– Chuyên đề 5: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Trường thực hiện (45 phút: 17h00 – 17h45)

Lưu ý:
Sinh viên mang theo phiếu đóng tiền để điểm danh, SV tham gia được cộng 2 điểm rèn luyện/buổi học, không tham gia bị trừ 2 điểm rèn luyện/buổi học trong Đánh giá kết quả rèn luyện HK 1 năm học 2017 – 2018.

Chúng tôi rất tiêc về sự thay đổi này. Cảm ơn sự chia sẻ và thông cảm của các bạn.

TIN LIÊN QUAN

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Đào tạo đặc biệt

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Khoa học cơ bản

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kế toán Kiểm toán

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ sinh học

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xây dựng

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo V/v tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023

Căn cứ công văn số 4848/BGDĐT-GDCTHSSV  ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an…