Thông báo cho sinh viên

Thông báo xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2015 – 2016

THÔNG BÁO

Về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao

trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2015 – 2016

 

 • Căn cứ quyết định số 278/QĐ-ĐHM ngày 01/04/2014 về việc ban hành Quy định xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa;
 • Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét khen thưởng ngoại khóa năm học 2015 – 2016 như sau:
 1. Thời gian tính xét các thành tích hoạt động ngoại khóa năm học 2015 – 2016: 3 học kỳ đối với SV hệ Cao đẳng, Đại học. (HK1, HK2, HK3 năm học 2015 – 2016)
 2. Hồ sơ xét Học bổng:
 • Bảng kê khai thành tích. (mẫu 1) mau 1 (KTNK)
 • Bảng điểm năm học 2015 – 2016 (HK1, HK2, HK3).
 • Các minh chứng về hoạt động ngoại khóa trong năm học 2015 – 2016.
 1. Cách thức và tiến độ thực hiện:
 • Từ ngày 28/08/2017 đến ngày 15/09/2017: Các Khoa thông báo cho sinh viên nộp hồ sơ xét khen thưởng ngoại khóa tại phòng Công tác sinh viên – Phòng 215 – CS. 97 Võ Văn Tần gặp cô Huỳnh Phượng Hy. Hạn chót nộp hồ sơ: Trước 12h ngày 15/09/2017.
 • Ngày 22/09/2017 họp Hội đồng Khen thưởng – Kỷ luật SV thông qua (dự kiến)
 • Ngày 25/09/2017 đến ngày 27/09/2017 ban hành Quyết định khen thưởng.

Đề nghị các Khoa quan tâm thực hiện theo đúng tiến độ.

Trân trọng.

TIN LIÊN QUAN

07 - T.2 2023

Thông báo về việc Tổ chức chương trình seminar Chủ đề: “Lễ nghi văn hoá ứng xử tại doanh nghiệp Nhật Bản”

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo tổ chức chương trình seminar, Chủ đề: “Lễ nghi văn hoá ứng xử tại doanh nghiệp Nhật Bản”, cụ thể…

07 - T.2 2023

Thông báo về việc thực hiện các Chuyên đề trực tuyến và Bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên, NH 2022 – 2023 cho Sinh viên khóa 2021

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

23 - T.12 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…

16 - T.12 2022

Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa

Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông xin thông tin đến Người học để tránh bị lừa đảo:…

05 - T.12 2022

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…