Tin Phòng Quản lý Đào tạo

Quy chế Đào tạo Đại học hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ

Phòng Quản lý đào tạo thông báo về Quy chế Đào tạo Đại học hệ Chính quy theo hệ thống tin chỉ

Xem chi tiết

TIN LIÊN QUAN

18 - T.11 2019

Thông báo V/v khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2019-2020

Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành kèm theo Quyết định số 1769/QĐ-ĐHM ngày 16/8/2019 về việc tạm dừng học tập các…

08 - T.6 2017

Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên trường Đại học mở Tp.HCM. Xem chi tiết

06 - T.6 2017

Thông báo tham gia BHYT- BHTN cho sinh viên năm học 2017-2018

Phòng Quản lý đào tạo Thông báo về việc mua BHYT và BHTN năm học 2017 – 2018 Xem chi tiết

02 - T.6 2017

Lịch thi môn Nghiệp vụ văn phòng Khoa Ngoại ngữ

Phòng Quản lý đào tạo thông báo  lịch thi môn Nghiệp vụ văn phòng (JAPA3207) Mã nhóm NB41, NB42, NB43 – mã lớp DH14NB01, DH14NB02, DH14NB03 – Khoa Ngoại ngữ…

30 - T.5 2017

Kế hoạch Đăng ký môn học 2016 – 2017 Học kì 3

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch đăng ký môn học 2016 – 2017 Học kì 3 Xem chi tiết

30 - T.5 2017

Kế hoạch năm học 2016 – 2017 Học kì 3

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch năm học 2016 2017 Học kì 3. Xem chi tiết

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 – 2017

29 - T.5 2017

Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 – 2017

Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 – 2017 Xem chi tiết

24 - T.5 2017

Thông báo về Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt xét ngày 18/4/2017

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt xét ngày 18/4/2017 Xem chi tiết

12 - T.5 2017

Thông báo về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2017 (đợt bổ sung)

Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch xét tốt nghiệpđợt tháng 5/2017 (Đợt bổ sung) Xem chi tiết