Phân công giảng viên hướng dẫn thực tập Học kỳ 3/2015-2016 (có chỉnh sửa và bổ sung)

Sinh viên xem danh sách và liên hệ với giảng viên qua Email hoặc điện thoại để được hướng dẫn làm chuyên đề thực tập.
Sinh viên xem danh sách phân công giảng viên hướng dẫn TẠI ĐÂY.

TIN LIÊN QUAN