NGÀNH LUẬT: TƯƠNG LAI PHÁT TRIỂN RA SAO?

Sáng ngày 09.07.2016, Cơ sở 97 Võ Văn Tần, Trường Đại học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi Hội Thảo “Định hướng và phát triển ngành Luật”.
Buổi hội thảo có sự hiện diện của PGS.TS Nguyễn Văn Phúc – Hiệu trưởng Nhà trường, các vị khách mời là các vị luật sư, kiểm sát viên, chuyên viên pháp lý,… trong ngành cùng các giảng viên đang công tác tại khoa Luật và một số cựu sinh viên Khoa.
TS. Dư Ngọc Bích – Phó Trưởng Khoa Luật – đã phát biểu trình bày về định hướng và các phương pháp để phát triển khoa Luật, trong đó nhấn mạnh cần nâng cao chất lượng đào tạo, đào tạo theo hướng ứng dụng, học phải đi đôi với thực tiễn đồng thời đẩy mạnh việc phát triển kỹ năng mềm, tác phong làm việc cho sinh viên Khoa,… phát triển việc hoạt động của CLB Tuyên truyền Pháp Luật, đề án Kiến tập dành cho sinh viên,…
Các khách mời cùng các giảng viên Khoa cũng đã đóng góp những ý kiến nhiệt tình về đề án phát triển khoa Luật, đưa ra các tiêu chí về yêu cầu nhân sự của các công ty, cơ quan trong giai đoạn hiện nay đối với Cử nhân Luật, từ đó đưa ra những phương pháp hợp lý nhất để mở rộng hơn nữa cơ hội việc làm sinh viên Khoa Luật – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh sau khi ra trường.
gv hn

gvhb

TIN LIÊN QUAN