Lập Trình Trên Thiết Bị Di Động

  1. GIỚI THIỆU
  2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: CÂU LẠC BỘ LẬP TRÌNH TRÊN THIẾT BỊ DI ĐỘNG.

– Tên thường gọi: MPC (OU Mobile Programming Club)

  1. Đơn vị trực thuộc: Khoa Công Nghệ Thông Tin – Trường Đại Học Mở TP.HCM.
  2. Lĩnh vực hoạt động: lập trình web, web app, lập trình android
  3. Thành viên CLB – Đội – Nhóm:

– Chủ nhiệm: Hồ Quang Văn

– Phó chủ nhiệm:  Nguyễn Sinh Tiến.

– Phó chủ nhiệm : Cao Thiên Tân.

– Danh sách thành viên trong CLB – Đội – Nhóm : https://bom.so/D8rAnC

  1. Mục đích thành lập:

– Tổ chức các buổi Hội thảo chia sẻ tri thức nhằm ôn tập kiến thức các môn Lập trình cơ bản cho sinh viên.

– Thành lập các nhóm học tập dưới dạng mô hình “Sinh viên là cố vấn học tập”, thường xuyên tổ chức các buổi họp nhóm, nhằm giúp đỡ các bạn học chưa tốt theo kịp các môn học lập trình cơ bản.

– Tổ chức training cho thành viên về lập trình trên các thiết bị di động, bao gồm lập trình web, web app, lập trình android

– Tổ chức các Cuộc thi học thuật ứng dụng kiến thức chuyên môn, kết hợp các hoạt động ngoại khóa, tạo động lực cho sinh viên học lập trình như ROBOCODE, …

  1. THÔNG TIN
  2. Địa điểm sinh hoạt: Trường Đại Học Mở TP.HCM
  3. Bộ nhận diện thương hiệu:

– Logo:

– Trang phục:

  1. Thông tin liên hệ:

– Link Fanpage:   https://www.facebook.com/CLBLapTrinhTrenThietBiDiDong

– Mail:  it.mpclub@ou.edu.vn

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB – ĐỘI – NHÓM

( Trao giải thưởng cuộc thi ROBOCODE – 2021)

( Ảnh thành viên CLB trong cuộc thi ROBOCODE-2021)

(Hội Thảo Chia Sẻ Tri Thức)

(Hội Thảo Chia Sẻ Tri Thức)

TIN LIÊN QUAN