Học bổng

Thông báo chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018

Căn cứ thông báo số 1701/TB-VSF, ngày 15/8/2017 về việc nhận hồ sơ xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về chương trình học bổng từ Quỹ Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018. Cụ thể như sau:

 1. Điều kiện được xét cấp học bổng:
  –   Sinh viên thường trú tại Trà Vinh, đang học Đại học tại Tp.HCM;
  –   Điểm trung bình năm học 2016 – 2017 và điểm trung bình chung tích lũy > 7.5;
  –   Diện ưu tiên (sinh viên là người dân tộc Khmer, hộ nghèo, diện chính sách) được xét với mức điểm > 6.5).

            Không xét cấp học bổng cho các đối tượng sau:
            –   Tại thời điểm xét cấp Học bổng, sinh viên đang học năm cuối hệ Đại học;
            –   Sinh viên thuộc các Trường đã có chế độ đài thọ chi phí học tập.

            Lưu ý: Các điều kiện nêu trên là điều kiện cần để được xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu, chứ không phải là điều kiện đủ để được cấp học bổng (trường hợp hội đủ các điều kiện cũng không đương nhiên được cấp học bổng Vũ Đình Liệu (xem mục 5).

 1. Hồ sơ yêu cầu:
  –   Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm thông báo này); Mau-HB-VU-DINH-LIEU
  –   Bảng điểm năm học 2016 – 2017, bảng điểm trung bình tích lũy (có xác nhận của giáo vụ Trường);
  –   Bản sao giấy CMND (có công chứng chưa quá 06 tháng);
  –   Bản sao Thẻ Sinh viên hoặc Giấy tờ thể hiện Hệ đào tạo và niên khóa mà sinh viên đang theo học;
  –   Bản sao (có công chứng chưa quá 06 tháng) giấy chứng nhận hộ nghèo (Sổ hộ nghèo), chứng nhận gia đình diện chính sách (nếu có);

–   Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

 1. Thời gian nộp hồ sơ:Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2017.
  4. Các thức nộp hồ sơ: Sinh viên xem trực tiếp trong file thông báo dưới đây. Link Thông báo của Học Bổng và nơi nộp CVHBVuDinhLieu2017Lưu ý: Sinh viên nộp theo địa chỉ trong thông báo, Phòng Công tác sinh viên không phụ trách nhận học bổng này.

 

 

TIN LIÊN QUAN

31 - T.10 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-ĐHM ngày 07/08/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập – Học kỳ 3 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2022…

18 - T.8 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại…

18 - T.8 2023

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối…

14 - T.7 2023

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1114/TB-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân…

06 - T.7 2023

Thông báo về Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023, phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến sinh viên…

22 - T.6 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2022 –…

09 - T.3 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…