Học bổng

Thông báo chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018

Căn cứ thông báo số 1701/TB-VSF, ngày 15/8/2017 về việc nhận hồ sơ xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018;

Phòng Công tác sinh viên thông báo về chương trình học bổng từ Quỹ Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018. Cụ thể như sau:

 1. Điều kiện được xét cấp học bổng:
  –   Sinh viên thường trú tại Trà Vinh, đang học Đại học tại Tp.HCM;
  –   Điểm trung bình năm học 2016 – 2017 và điểm trung bình chung tích lũy > 7.5;
  –   Diện ưu tiên (sinh viên là người dân tộc Khmer, hộ nghèo, diện chính sách) được xét với mức điểm > 6.5).

            Không xét cấp học bổng cho các đối tượng sau:
            –   Tại thời điểm xét cấp Học bổng, sinh viên đang học năm cuối hệ Đại học;
            –   Sinh viên thuộc các Trường đã có chế độ đài thọ chi phí học tập.

            Lưu ý: Các điều kiện nêu trên là điều kiện cần để được xét cấp học bổng Vũ Đình Liệu, chứ không phải là điều kiện đủ để được cấp học bổng (trường hợp hội đủ các điều kiện cũng không đương nhiên được cấp học bổng Vũ Đình Liệu (xem mục 5).

 1. Hồ sơ yêu cầu:
  –   Đơn xin cấp học bổng (theo mẫu đính kèm thông báo này); Mau-HB-VU-DINH-LIEU
  –   Bảng điểm năm học 2016 – 2017, bảng điểm trung bình tích lũy (có xác nhận của giáo vụ Trường);
  –   Bản sao giấy CMND (có công chứng chưa quá 06 tháng);
  –   Bản sao Thẻ Sinh viên hoặc Giấy tờ thể hiện Hệ đào tạo và niên khóa mà sinh viên đang theo học;
  –   Bản sao (có công chứng chưa quá 06 tháng) giấy chứng nhận hộ nghèo (Sổ hộ nghèo), chứng nhận gia đình diện chính sách (nếu có);

–   Các giấy tờ có liên quan khác (nếu có).

 1. Thời gian nộp hồ sơ:Từ ngày thông báo đến hết ngày 31/10/2017.
  4. Các thức nộp hồ sơ: Sinh viên xem trực tiếp trong file thông báo dưới đây. Link Thông báo của Học Bổng và nơi nộp CVHBVuDinhLieu2017Lưu ý: Sinh viên nộp theo địa chỉ trong thông báo, Phòng Công tác sinh viên không phụ trách nhận học bổng này.

 

 

TIN LIÊN QUAN

18 - T.1 2021

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Năm học 2020 – 2021 (Đợt 1)

Theo quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại…

21 - T.10 2020

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do bão gây thiệt hại từ tháng 10 năm 2020

Căn cứ Quyết định số: 889/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên hệ chính quy bậc…

16 - T.10 2020

Thông báo lựa chọn sinh viên nhận học bổng lần thứ 14 của Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Căn cứ công văn số 4207/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn sinh viên nhận học bổng lần thứ 14 của Quỹ học…

10 - T.9 2020

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2020 – 2021

Căn cứ quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28/5/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên hệ chính quy bậc…

10 - T.9 2020

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2020 – 2021

Căn cứ quyết định số 1869/QĐ-ĐHM ngày 31/8/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh đối với sinh viên…

25 - T.8 2020

Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2019 – 2020

Căn cứ quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc…

18 - T.6 2020

Thông báo Giải thưởng KOVA năm 2020 Học bổng Nghị lực dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và Hạng mục Triển vọng cho sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học

Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA năm 2020 về Học bổng Nghị lực dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và Hạng…

10 - T.4 2020

Thông báo Về học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình xâm nhập mặn

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và tình hình xâm nhập mặn đang diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế của…

06 - T.4 2020

Thông báo điều chỉnh việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Đợt 1, năm học 2019 – 2020 và Học bổng tiếp sức đến trường.

Căn cứ tình hình thực trạng của việc nộp hồ sơ học bổng trong giai đoạn dịch bệnh Covid19.  Căn cứ theo chỉ đạo của Ban giám hiệu về công…

20 - T.3 2020

Thông báo xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Đợt 1, năm học 2019 – 2020

Căn cứ quyết định số 2756/QĐ-ĐHM ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc…