Học bổng

Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên khóa 2017 Học kỳ 1 Năm học 2017 – 2018

Căn cứ quyết định số 415/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định Học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Với mục tiêu hỗ trợ các sinh viên có hoàn cảnh khó khăn không có khả năng đóng học phí;

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên khóa 2017, học kỳ 1 năm học 2017 – 2018, cụ thể như sau:

 1. Đối tượng:
 • Sinh viên đang theo học hệ chính quy của Trường khóa 2017.
 • SV đã nhận học bổng Tài năng, học bổng Khuyến khích học tập, Vượt khó học tập nếu đủ tiêu chuẩn vẫn được xét cấp học bổng Tiếp sức đến trường.
 1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét và mức học bổng:
 • Sinh viên có hoàn cảnh khó khăn đột xuất do thiên tai, bệnh tật, tai nạn, … không có khả năng đóng học phí, có xác nhận của địa phương nơi cư trú.
 • Điểm học tập: điểm trung bình học tập lớp 12 từ 5.0 trở lên
 • Hạnh kiểm: không bị bất kỳ hình thức kỷ luật nào
 • Mức học bổng: có 04 mức 25%, 50%, 75%, 100% học phí của học kỳ 1/2017-2018 (Mức học phí căn bản của khóa 2017 theo thông báo của phòng Tài chính – Kế toán)
 1. Hồ sơ xét:
 • Đơn xin cấp Học bổng Tiếp sức đến trường. Trong đơn phải nêu ngắn gọn, rõ ràng các thông tin về hoàn cảnh khó khăn hiện tại của gia đình, quá trình học tập và tham gia các hoạt động ngoại khóa. (theo mẫu 2-HBTSĐT). Tải mẫu tại đây: Mau HBTSDT-khoa2017
 • Giấy xác nhận hoàn cảnh gia đình khó khăn được chính quyền địa phương cư trú xác nhận (không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp).

Hoặc các giấy tờ xác nhận của các cơ quan có thẩm quyền như: giấy xác nhận của bệnh viện đối với các trường hợp bị bệnh, tai nạn, … (không quá 06 tháng tính đến thời điểm nộp)

 • Bản sao học bạ THPT

 

 1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

Nhận hồ sơ từ ngày 7/9/2017 đến ngày 30/9/2017 tại Phòng Công tác sinh viên – Phòng 215 (lầu 2) 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, TP.HCM gặp ông Lê Văn Long. (Sinh viên không cần gửi khoa ký xác nhận vào trong đơn. Phòng Công tác sinh viên sẽ tổng hợp hồ sơ và gửi khoa ký xác nhận thay sinh viên)

TIN LIÊN QUAN

12 - T.4 2024

Thông báo Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học Giai đoạn 2021 – 2030

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho…

21 - T.3 2024

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2023…

31 - T.10 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-ĐHM ngày 07/08/2023 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh đối với sinh viên…

30 - T.10 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập – Học kỳ 3 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2022…

18 - T.8 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại…

18 - T.8 2023

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối…

14 - T.7 2023

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1114/TB-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân…

06 - T.7 2023

Thông báo về Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023, phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến sinh viên…

22 - T.6 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2022 –…

09 - T.3 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022…