Học bổng

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017

Căn cứ quyết định số 417/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định Học bổng Tài năng (Học bổng Thành tích Ngoại khóa) đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên đang theo học hệ chính quy của Trường: Khóa 2013 (Khoa XD&Đ), 2014, 2015, 2016).

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét và mức học bổng:

2.1 Tiêu chuẩn:

           Sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên của năm học liền kề trước đó.

2.2  Điều kiện:

–  Điểm rèn luyện tích lũy từ loại Khá trở lên (65 điểm).

– Trường hợp Sinh viên có thành tích tương đương, Trường sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên xét từ cao xuống thấp cho đến hết kinh phí đã được phân bổ cụ thể:

  • Ưu tiên 1: Điểm trung bình học tập tích lũy
  • Ưu tiên 2: Điểm rèn luyện tích lũy
  1. Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét:

–  Mức học bổng:

Nội dung Số suất/năm học Mức học bổng
Giải Nhất 40 100% học phí/học kỳ
Giải Nhì 40 50% học phí/học kỳ
Giải Ba 40 25% học phí/học kỳ

Ghi chú: Mức học bổng được xác định dựa vào mức học phí bình quân của năm học hiện hành.

–  Thời gian xét, cấp học bổng Thành tích ngoại khóa: được xét, cấp trong học kỳ 1 của năm học hiện hành.

  1. Hồ sơ xét:

–  Đơn xin xét học bổng Thành tích ngoại khóa (Sinh viên nêu rõ thành tích cá nhân theo mẫu 1 – HBNK) MauHBNK;

–   Bảng điểm trung bình học tập tích lũy đến thời điểm xét.

–  Bản sao Giấy chứng nhận/Giấy khen tham gia trong học tập, hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng (nếu có).

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

–  Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 27/12/2017 đến ngày 29/12/2017.

–  Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 215), 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện tinh thần thông báo này.

Trân trọng.

TIN LIÊN QUAN

18 - T.8 2023

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại…

18 - T.8 2023

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối…

14 - T.7 2023

Thông báo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào theo diện học bổng Hiệp định năm 2023

Căn cứ Thông báo số 1114/TB-BGDĐT ngày 29 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc tuyển sinh đi học tại nước Cộng hòa Dân…

06 - T.7 2023

Thông báo về Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023

Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023, phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến sinh viên…

22 - T.6 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2 Năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2022 –…

09 - T.3 2023

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2022…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…

06 - T.10 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối…

06 - T.10 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2022 – 2023

Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học bổng Tài năng đối với sinh viên hệ chính quy bậc Đại học Trường Đại…