Học bổng

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017

Căn cứ quyết định số 417/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định Học bổng Tài năng (Học bổng Thành tích Ngoại khóa) đối với sinh viên chính quy Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh;

Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) năm học 2016 – 2017, cụ thể như sau:

  1. Đối tượng:

Sinh viên đang theo học hệ chính quy của Trường: Khóa 2013 (Khoa XD&Đ), 2014, 2015, 2016).

  1. Tiêu chuẩn, điều kiện xét và mức học bổng:

2.1 Tiêu chuẩn:

           Sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên của năm học liền kề trước đó.

2.2  Điều kiện:

–  Điểm rèn luyện tích lũy từ loại Khá trở lên (65 điểm).

– Trường hợp Sinh viên có thành tích tương đương, Trường sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên xét từ cao xuống thấp cho đến hết kinh phí đã được phân bổ cụ thể:

  • Ưu tiên 1: Điểm trung bình học tập tích lũy
  • Ưu tiên 2: Điểm rèn luyện tích lũy
  1. Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét:

–  Mức học bổng:

Nội dung Số suất/năm học Mức học bổng
Giải Nhất 40 100% học phí/học kỳ
Giải Nhì 40 50% học phí/học kỳ
Giải Ba 40 25% học phí/học kỳ

Ghi chú: Mức học bổng được xác định dựa vào mức học phí bình quân của năm học hiện hành.

–  Thời gian xét, cấp học bổng Thành tích ngoại khóa: được xét, cấp trong học kỳ 1 của năm học hiện hành.

  1. Hồ sơ xét:

–  Đơn xin xét học bổng Thành tích ngoại khóa (Sinh viên nêu rõ thành tích cá nhân theo mẫu 1 – HBNK) MauHBNK;

–   Bảng điểm trung bình học tập tích lũy đến thời điểm xét.

–  Bản sao Giấy chứng nhận/Giấy khen tham gia trong học tập, hoạt động ngoại khóa, văn hóa, văn nghệ, thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng (nếu có).

  1. Thời gian và địa điểm nộp hồ sơ:

–  Thời hạn nộp hồ sơ: Từ ngày 27/12/2017 đến ngày 29/12/2017.

–  Sinh viên nộp hồ sơ tại Phòng Công tác sinh viên (Phòng 215), 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.

Đề nghị các sinh viên có quan tâm thực hiện tinh thần thông báo này.

Trân trọng.

TIN LIÊN QUAN

18 - T.1 2021

Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Năm học 2020 – 2021 (Đợt 1)

Theo quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại…

21 - T.10 2020

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường nhằm hỗ trợ sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do bão gây thiệt hại từ tháng 10 năm 2020

Căn cứ Quyết định số: 889/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên hệ chính quy bậc…

16 - T.10 2020

Thông báo lựa chọn sinh viên nhận học bổng lần thứ 14 của Quỹ học bổng và Văn hóa Việt Nam Kumho Asiana

Căn cứ công văn số 4207/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 14/10/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc lựa chọn sinh viên nhận học bổng lần thứ 14 của Quỹ học…

10 - T.9 2020

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2020 – 2021

Căn cứ quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28/5/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường đối với sinh viên hệ chính quy bậc…

10 - T.9 2020

Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2020 – 2021

Căn cứ quyết định số 1869/QĐ-ĐHM ngày 31/8/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh đối với sinh viên…

25 - T.8 2020

Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2019 – 2020

Căn cứ quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc…

18 - T.6 2020

Thông báo Giải thưởng KOVA năm 2020 Học bổng Nghị lực dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và Hạng mục Triển vọng cho sinh viên xuất sắc có thành tích nghiên cứu khoa học

Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA năm 2020 về Học bổng Nghị lực dành cho sinh viên nghèo vượt khó học giỏi và Hạng…

10 - T.4 2020

Thông báo Về học bổng hỗ trợ khó khăn đột xuất cho sinh viên có hoàn cảnh khó khăn do dịch bệnh COVID-19 và tình hình xâm nhập mặn

Căn cứ tình hình dịch bệnh Covid-19 bùng phát và tình hình xâm nhập mặn đang diễn ra và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống và kinh tế của…

06 - T.4 2020

Thông báo điều chỉnh việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Đợt 1, năm học 2019 – 2020 và Học bổng tiếp sức đến trường.

Căn cứ tình hình thực trạng của việc nộp hồ sơ học bổng trong giai đoạn dịch bệnh Covid19.  Căn cứ theo chỉ đạo của Ban giám hiệu về công…

20 - T.3 2020

Thông báo xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Đợt 1, năm học 2019 – 2020

Căn cứ quyết định số 2756/QĐ-ĐHM ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy định xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc…