Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Căn cứ Công văn số 10271-CV/TWĐTN-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam;

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao tặng hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc 4 ngành đào tạo: Điện; Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí.

Năm 2022, Phần thưởng đã được thay đổi thành Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam và mở rộng xét chọn trong 15 ngành đào tạo: Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ vật liệu; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến toàn thể người học một số nội dung có liên quan đến Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, cụ thể như sau:

1.  Đối tượng:

Đối tượng áp dụng Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được trao hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

  • Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.
  • Đang học đại học hệ chính quy từ năm thứ 3 trở lên.
  • Đang học các ngành đào tạo: [1] Công nghệ thông tin; [2] Hệ thống thông tin; [3] An toàn thông tin; [4] Khoa học máy tính; [5] Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; [6] Kỹ thuật phần mềm; [7] Kỹ thuật máy tính; [8] Công nghệ kỹ thuật máy tính; [9] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; [10] Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; [11] Công nghệ kỹ thuật hóa học; [12] Công nghệ sinh học; [13] Công nghệ kỹ thuật môi trường; [14] Công nghệ vật liệu; [15] Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn: (Người học vui lòng tham khảo theo Quy chếđính kèm)

3. Đăng ký tham gia Giải thưởng: Người học vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Nữ sinh đăng ký tham gia Giải thưởng bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://gtns.tainangviet.vn .
  • Tài liệu, thông tin cần cung cấp trên hệ thống đăng ký trực tuyến gồm:
  • Công văn của lãnh đạo nhà trường hoặc Đoàn Thanh niên hoặc Hội sinh viên trường giới thiệu (bản scan, có ký tên, đóng dấu).
  • Kê khai thành tích cá nhân và đính kèm bản scan tài liệu minh chứng thành tích cá nhân (có xác nhận, đóng dấu của lãnh đạo nhà trường)
  • Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sáng chế,…trong ngành đăng ký xét Giải thưởng (nếu có)
  • Video tự giới thiệu về bản thân thời lượng không quá 2 phút
  • Ảnh chân dung ứng viên

4. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 01/10/2022.

Đề nghị toàn thể người học nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

19 - T.6 2024

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề “Hậu quả, tác hại của ma túy, các thủ đoạn lôi kéo, dụ dỗ thanh thiếu niên sử dụng ma túy”

Căn cứ kế hoạch số 360/KH-CTSVTT ngày 13/6/2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề “Hậu quả, tác hại của…

13 - T.6 2024

Thông báo V/v hướng dẫn chụp ảnh vinh danh Tân cử nhân và Tân kỹ sư Tốt nghiệp Đại học hệ chính quy đợt 1 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024; Nhằm thực hiện công tác vinh danh các Tân cử nhân…

11 - T.6 2024

Thông báo Về việc hướng dẫn tham dự Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy đợt 1 năm 2024

Căn cứ Kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp đợt 1 năm 2024; Nhằm phục vụ công tác tổ chức được diễn ra thuận…

31 - T.5 2024

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1)

 Thực hiện kế hoạch số 1214/KH-ĐHM ngày 28/5/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2024 (đợt 1) của Trường; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông…

14 - T.5 2024

Thông báo về việc xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động ngoại khóa năm học 2022 – 2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét khen thưởng cho sinh viên đạt thành tích cao trong các hoạt động…

12 - T.4 2024

Thông báo Về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho sinh viên hệ đào tạo chính quy ngành Toán học thuộc Chương trình trọng điểm quốc gia phát triển Toán học Giai đoạn 2021 – 2030

Căn cứ Quyết định số 1543/QĐ-BGDĐT ngày 01 tháng 06 năm 2023 của Bộ Giáo dục và đào tạo về việc ban hành Quy chế xét, cấp học bổng cho…

25 - T.3 2024

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Khám phá sự lạc quan bên trong con người bạn”

Căn cứ kế hoạch số 109/KH-CTSVTT ngày 18/3/2024 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo các chuyên đề tâm lý hỗ trợ…

21 - T.3 2024

Thông báo về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1 Năm học 2023 – 2024

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 1 năm học 2023…

11 - T.3 2024

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy – Học kỳ 2 Năm học 2023 – 2024

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viên ngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố…

07 - T.3 2024

Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024 – Đối với sinh viên khóa 2020, 2021, 2022, 2023

Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2023 – 2024; Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông đề nghị sinh…