Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Căn cứ Công văn số 10271-CV/TWĐTN-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam;

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao tặng hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc 4 ngành đào tạo: Điện; Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí.

Năm 2022, Phần thưởng đã được thay đổi thành Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam và mở rộng xét chọn trong 15 ngành đào tạo: Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ vật liệu; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến toàn thể người học một số nội dung có liên quan đến Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, cụ thể như sau:

1.  Đối tượng:

Đối tượng áp dụng Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được trao hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

  • Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.
  • Đang học đại học hệ chính quy từ năm thứ 3 trở lên.
  • Đang học các ngành đào tạo: [1] Công nghệ thông tin; [2] Hệ thống thông tin; [3] An toàn thông tin; [4] Khoa học máy tính; [5] Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; [6] Kỹ thuật phần mềm; [7] Kỹ thuật máy tính; [8] Công nghệ kỹ thuật máy tính; [9] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; [10] Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; [11] Công nghệ kỹ thuật hóa học; [12] Công nghệ sinh học; [13] Công nghệ kỹ thuật môi trường; [14] Công nghệ vật liệu; [15] Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn: (Người học vui lòng tham khảo theo Quy chếđính kèm)

3. Đăng ký tham gia Giải thưởng: Người học vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Nữ sinh đăng ký tham gia Giải thưởng bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://gtns.tainangviet.vn .
  • Tài liệu, thông tin cần cung cấp trên hệ thống đăng ký trực tuyến gồm:
  • Công văn của lãnh đạo nhà trường hoặc Đoàn Thanh niên hoặc Hội sinh viên trường giới thiệu (bản scan, có ký tên, đóng dấu).
  • Kê khai thành tích cá nhân và đính kèm bản scan tài liệu minh chứng thành tích cá nhân (có xác nhận, đóng dấu của lãnh đạo nhà trường)
  • Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sáng chế,…trong ngành đăng ký xét Giải thưởng (nếu có)
  • Video tự giới thiệu về bản thân thời lượng không quá 2 phút
  • Ảnh chân dung ứng viên

4. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 01/10/2022.

Đề nghị toàn thể người học nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

23 - T.12 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…

16 - T.12 2022

Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa

Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông xin thông tin đến Người học để tránh bị lừa đảo:…

05 - T.12 2022

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…

11 - T.10 2022

Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và truyền thông thông báo…