Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Căn cứ Công văn số 10271-CV/TWĐTN-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam;

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao tặng hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc 4 ngành đào tạo: Điện; Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí.

Năm 2022, Phần thưởng đã được thay đổi thành Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam và mở rộng xét chọn trong 15 ngành đào tạo: Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ vật liệu; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến toàn thể người học một số nội dung có liên quan đến Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, cụ thể như sau:

1.  Đối tượng:

Đối tượng áp dụng Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được trao hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

  • Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.
  • Đang học đại học hệ chính quy từ năm thứ 3 trở lên.
  • Đang học các ngành đào tạo: [1] Công nghệ thông tin; [2] Hệ thống thông tin; [3] An toàn thông tin; [4] Khoa học máy tính; [5] Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; [6] Kỹ thuật phần mềm; [7] Kỹ thuật máy tính; [8] Công nghệ kỹ thuật máy tính; [9] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; [10] Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; [11] Công nghệ kỹ thuật hóa học; [12] Công nghệ sinh học; [13] Công nghệ kỹ thuật môi trường; [14] Công nghệ vật liệu; [15] Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn: (Người học vui lòng tham khảo theo Quy chếđính kèm)

3. Đăng ký tham gia Giải thưởng: Người học vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Nữ sinh đăng ký tham gia Giải thưởng bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://gtns.tainangviet.vn .
  • Tài liệu, thông tin cần cung cấp trên hệ thống đăng ký trực tuyến gồm:
  • Công văn của lãnh đạo nhà trường hoặc Đoàn Thanh niên hoặc Hội sinh viên trường giới thiệu (bản scan, có ký tên, đóng dấu).
  • Kê khai thành tích cá nhân và đính kèm bản scan tài liệu minh chứng thành tích cá nhân (có xác nhận, đóng dấu của lãnh đạo nhà trường)
  • Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sáng chế,…trong ngành đăng ký xét Giải thưởng (nếu có)
  • Video tự giới thiệu về bản thân thời lượng không quá 2 phút
  • Ảnh chân dung ứng viên

4. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 01/10/2022.

Đề nghị toàn thể người học nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

27 - T.9 2022

Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú học kỳ 1 NH 2022-2023

Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác học sinh, sinh viênngoại trú hệ chính quy trường Đại học Mở Thành phố HồChí…

24 - T.9 2022

Thông báo Về việc nhận quà tặng (ba lô) và Đồng phục thể dục tân sinh viên khóa 2022

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn sinh viên đến Phòng 506 (lầu 5) – Cơ sở 97 Võ Văn Tần nhận quà tặng (ba…

13 - T.9 2022

Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2022 – 2023

Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên…

13 - T.9 2022

Thông báo về học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học do Quỹ học bổng VAS hỗ trợ

Theo thông tin cuả Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn về Quỹ học bổng VAS dành cho sinh viên nghèo hiếu học; Phòng Công tác sinh viên…

06 - T.9 2022

Thông báo V/v tổ chức vòng Chung kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 1093/KH-ĐHM, ngày 22/06/2022 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

22 - T.8 2022

Thông báo V/v kết quả vòng Bán kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 1093/KH-ĐHM, ngày 22/06/2022 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

11 - T.8 2022

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”

Căn cứ kế hoạch số 564/KH-CTSVTT ngày 02/8/2022 của Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông về việc tổ chức Báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và…

08 - T.8 2022

Thông báo V/v kết quả vòng 3 – Hoàn thiện dự án và tổ chức vòng Bán kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2022

Căn cứ kế hoạch số 1093/KH-ĐHM, ngày 22/06/2022 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

03 - T.8 2022

Thông báo về việc nhận Đồng phục thể dục khóa 2021 (dành cho sinh viên đã đến nhận nhưng do thiếu size đồng phục)

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn sinh viên Khóa 2021 chưa nhận Đồng phục thể dục vì lý do thiếu size đồng phục thể…