Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022

Căn cứ Công văn số 10271-CV/TWĐTN-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bí thư Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh về việc triển khai Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam;

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực Khoa học công nghệ là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với các bộ, ngành liên quan trao tặng hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích trong học tập, nghiên cứu, sáng tạo và ứng dụng khoa học công nghệ thuộc 4 ngành đào tạo: Điện; Điện tử; Công nghệ thông tin; Cơ khí.

Năm 2022, Phần thưởng đã được thay đổi thành Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam và mở rộng xét chọn trong 15 ngành đào tạo: Công nghệ sinh học; Khoa học máy tính; Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; Kỹ thuật phần mềm; Hệ thống thông tin; Kỹ thuật máy tính; Công nghệ kỹ thuật máy tính; Công nghệ thông tin; An toàn thông tin; Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; Công nghệ kỹ thuật hóa học; Công nghệ vật liệu; Công nghệ kỹ thuật môi trường; Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo đến toàn thể người học một số nội dung có liên quan đến Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam, cụ thể như sau:

1.  Đối tượng:

Đối tượng áp dụng Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam (sau đây gọi tắt là Giải thưởng) là phần thưởng cao quý của Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, được trao hằng năm cho các nữ sinh viên có thành tích xuất sắc trong lĩnh vực khoa học công nghệ, đảm bảo đồng thời các điều kiện sau:

  • Là đoàn viên Đoàn TNCS Hồ Chí Minh hoặc là hội viên Hội Sinh viên Việt Nam.
  • Đang học đại học hệ chính quy từ năm thứ 3 trở lên.
  • Đang học các ngành đào tạo: [1] Công nghệ thông tin; [2] Hệ thống thông tin; [3] An toàn thông tin; [4] Khoa học máy tính; [5] Mạng máy tính và truyền thông dữ liệu; [6] Kỹ thuật phần mềm; [7] Kỹ thuật máy tính; [8] Công nghệ kỹ thuật máy tính; [9] Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử; [10] Công nghệ kỹ thuật điều khiển và tự động hóa; [11] Công nghệ kỹ thuật hóa học; [12] Công nghệ sinh học; [13] Công nghệ kỹ thuật môi trường; [14] Công nghệ vật liệu; [15] Công nghệ kỹ thuật hạt nhân.

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn: (Người học vui lòng tham khảo theo Quy chếđính kèm)

3. Đăng ký tham gia Giải thưởng: Người học vui lòng thực hiện các bước sau:

  • Nữ sinh đăng ký tham gia Giải thưởng bằng hình thức trực tuyến tại địa chỉ: http://gtns.tainangviet.vn .
  • Tài liệu, thông tin cần cung cấp trên hệ thống đăng ký trực tuyến gồm:
  • Công văn của lãnh đạo nhà trường hoặc Đoàn Thanh niên hoặc Hội sinh viên trường giới thiệu (bản scan, có ký tên, đóng dấu).
  • Kê khai thành tích cá nhân và đính kèm bản scan tài liệu minh chứng thành tích cá nhân (có xác nhận, đóng dấu của lãnh đạo nhà trường)
  • Báo cáo tóm tắt công trình nghiên cứu, giải pháp công nghệ, sáng chế,…trong ngành đăng ký xét Giải thưởng (nếu có)
  • Video tự giới thiệu về bản thân thời lượng không quá 2 phút
  • Ảnh chân dung ứng viên

4. Thời gian thực hiện: hoàn thành trước ngày 01/10/2022.

Đề nghị toàn thể người học nghiêm túc thực hiện.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

02 - T.10 2023

Thông báo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện Thông báo số 1556/TB-BGDĐT ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Đào tạo đặc biệt

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Khoa học cơ bản

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kế toán Kiểm toán

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ sinh học

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xây dựng

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…