Thông báo cho sinh viên

Thông báo tổ chức Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên Năm học 2017 – 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1341/KH-ĐHM ngày 22/11/2017 về kế hoach Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên năm học 2017 – 2018 của nhà trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung. Cụ thể như sau:

  1. Mục đích – Yêu cầu

1.1. Mục đích

– Thực hiện kế hoạch Công tác sinh viên và các quy định về Công tác sinh viên.

– Tạo điều kiện cho sinh viên đề xuất, phản ánh những vấn đề liên quan đến quá trình học tập tại nhà trường. Giúp nhà trường có được thông tin để điều chỉnh kịp thời các hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ, tạo môi trường học tập tốt và sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên.

1.2. Yêu cầu

– Sinh viên tham dự nghiêm túc, phản ánh, đề xuất các vấn đề liên quan một cách có trách nhiệm.

– Các đơn vị liên quan cử cán bộ lãnh đạo tham dự để giải thích và đề xuất thời gian giải quyết các vấn đề sớm nhất có thể.

 

  1. Phương thức và nội dung thực hiện

2.1. Phương thức

– Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với các Khoa tổ chức các buổi họp lớp tại các cơ sở học tập trong vòng 02 tuần. Ban cán sự lớp ghi biên bản góp ý và gửi về Phòng Công tác sinh viên.

– Ban Giám hiệu chủ trì, phòng Công tác Sinh viên phối hợp với các khoa, phòng ban trực thuộc trường tổ chức thực hiện 01 buổi gặp gỡ và trao đổi với đại diện Ban cán sự lớp, BCH Chi Đoàn, BCH Chi hội.

2.2. Nội dung

Các nội dung được trao đổi – phản hồi trong các buổi “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” tập trung vào những vấn đề sau:

– Về học tập: các vấn đề về quy chế, quy định, đăng ký môn học, mã số sinh viên, giảng viên, môn học, điểm thi, lịch thi, điều kiện tốt nghiệp, học phí, phân ngành, thực tập, v.v…

– Về công tác sinh viên: đánh giá kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, học bổng vượt khó học tập, học bổng tài năng, học bổng tiếp sức tài năng, hoạt động ngoại khóa, khen thưởng – kỷ luật, văn nghệ – thể thao, chế độ miễn giảm học phí, vay vốn sinh viên, v.v…

– Về cơ sở vật chất: hệ thống điện, nước, phòng ốc, màn chiếu, máy chiếu, quạt, ánh sáng, nhà vệ sinh, v.v…

– Về Đoàn – Hội: thủ tục nộp, rút sổ đoàn, học tập 6 bài lý luận chính trị, 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện v.v..

 

  1. 3. Địa điểm tổ chức:

– Phòng Công tác Sinh viên sẽ phối hợp làm việc với các khoa tổ chức các buổi họp lớp tại các cơ sở học tập: Võ Văn Tần, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Kiệm và Bình Dương từ ngày 30/11/2017 đến 15/12/2017.

– Chương trình buổi Gặp gỡ và Trao đổi với Sinh viên và Lãnh đạo nhà trường vào lúc 09 giờ 00 ngày 21/12/2017 (Thứ Năm) tại Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần, Quận 03.

 

  1. Quy trình thực hiện
Thời gian –

Địa điểm

Công việc cần thực hiện Nhân sự/ Đơn vị

phụ trách

CẤP LỚP
Từ 04/12/2017 – 15/12/2017 tại các cơ sở học tập Triển khai kế hoạch tổ chức họp lớp tại các cơ sở học tập:

–   Các Khoa thông báo cho các lớp họp lấy ý kiến góp ý của sinh viên theo từng nội dung (đào tạo, cơ sở vật chất, công tác sinh viên, công tác giảng dạy, …).

–   Ban cán sự lớp chủ động tổ chức họp lớp, ghi biên bản họp và tổng hợp ý kiến theo từng nội dung (Mẫu 1- Biên bản họp lớp) BBHOPLOP

–   Ban cán sự lớp nộp Biên bản về Phòng CTSV trước ngày 15/12/2017.

–   Trợ lý Sinh viên các khoa và các đơn vị liên quan.

–   Ban cán sự lớp; BCH Chi Đoàn; BCH Chi hội

CẤP TRƯỜNG
Từ 18/12/2017 – 20/12/2017: Tổng hợp các ý kiến đóng góp của sinh viên các lớp theo từng nội dung –   Phòng CTSV
09:00 ngày 21/12/2017 (Thứ Năm) – HT602 – 97 Võ  Văn Tần, Q.3. Buổi tiếp xúc giữa BGH, các phòng ban chức năng và sinh viên. Và giải đáp thắc mắc của SV.

–   Phòng CTSV phối hợp với Đoàn – Hội thông báo và mời đại diện Ban cán sự lớp, BCH Chi Đoàn, BCH Chi hội..

–   Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng, đại diện Đoàn TN – Hội Sinh viên tham dự gặp gỡ, trao đổi và giải đáp thắc mắc của sinh viên.

–   Phòng CTSV cử CV ghi biên bản buổi gặp gỡ.

–   Ban Giám hiệu

–   Các khoa

–   Phòng CTSV;

–   Phòng QLĐT;

–   Phòng KT&ĐBCL;

–   Phòng HC-QT;

–   Phòng TC-KT;

–   Phòng Thanh tra;

–   Thư viện;

–   TT.QLHTTT;

–   VP. Đoàn – Hội.

–   Đại diện Ban cán sự lớp; BCH Chi Đoàn, BCH Chi hội.

Từ 25/12/2017 – 29/12/2017: Tổng hợp giải đáp thắc mắc của SV và biện pháp khắc phục của các đơn vị chức năng.

–   Tổng hợp ý kiến đóng góp của sinh viên.

–   Tổng hợp trả lời và biện pháp khắc phục của nhà trường. (Mẫu 2 – Bảng tổng hợp nội dung trả lời góp ý của sinh viên và biện pháp khắc phục của nhà trường)

–   Gửi bảng tổng hợp nội dung trả lời và biện pháp khắc phục của nhà trường cho Ban cán sự các lớp.

–   Phòng CTSV;

–   TLSV các khoa;

–   VP.Đoàn – Hội.

 

Trên đây là Chương trình Gặp gỡ và Trao đổi với sinh viên năm học 2017 – 2018 đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm và thực hiện.

TIN LIÊN QUAN

08 - T.6 2021

Thông báo Tổ chức vòng 3 – Nộp dự án hoàn chỉnh Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

28 - T.5 2021

Thông báo Tổ chức vòng 2 – Đào tạo kiến thức, kỹ năng khởi nghiệp Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

27 - T.5 2021

Thông báo Tổ chức cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2021

Căn cứ quyết định số 1170/QĐ-BGDĐT ngày 05 tháng 4 năm 2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc Ban hành thể lệ cuộc thi “Tuổi trẻ học…

21 - T.5 2021

Thông báo về việc tổ chức Chương trình “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” Năm học 2020 – 2021

Thực hiện Kế hoạch số 893 /KH-ĐHM ngày 21/5/2021 về việc tổ chức chương trình “Gặp gỡ và trao đổi sinh viên” năm học 2020 – 2021; Phòng Công tác…

20 - T.5 2021

Thông báo kết quả vòng 1 và tổ chức vòng 2 Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” – Năm 2021

Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh về việc tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo…

19 - T.5 2021

Thông báo điều lệ Cuộc thi video clip “REVIEW Ngành học OU”

ĐIỀU LỆ Cuộc thi video clip “REVIEW Ngành học OU” (Ban hành kèm theo Kế hoạch số: 262 /KH-CTSV ngày 17/5/2021 )   I.   Đối tượng: Tất cả sinh viên…

17 - T.5 2021

Về việc sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế

Thông báo sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế Xem chi tiết tại đây

14 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chương trình Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp” Chủ đề 2: “Câu chuyện khởi nghiệp”

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp”, chủ đề “Câu chuyện khởi nghiệp”, cụ thể như sau: Mục…

11 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chương trình Tọa đàm “Hành trình khởi nghiệp” Chủ đề 1: “Tư duy khởi nghiệp”

Phòng Công tác Sinh viên thông báo tổ chức chương trình tọa đàm trực tuyến “Hành trình khởi nghiệp”, chủ đề “Tư duy khởi nghiệp”, cụ thể như sau: Mục…

06 - T.5 2021

Thông báo tổ chức chuyên đề hướng nghiệp, tư vấn việc làm CareerTalk số tháng 5/2021: Sinh viên với nghiên cứu khoa học.

Thực hiện kế hoạch công tác sinh viên năm học 2020-2021 và kịp thời tư vấn, hướng nghiệp cho sinh viên giúp cho sinh viên vận dụng những kiến thức…