Thông báo cho sinh viên

Thông báo tổ chức Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên Năm học 2017 – 2018

Thực hiện Kế hoạch số 1341/KH-ĐHM ngày 22/11/2017 về kế hoach Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên năm học 2017 – 2018 của nhà trường, Phòng Công tác Sinh viên thông báo một số nội dung. Cụ thể như sau:

  1. Mục đích – Yêu cầu

1.1. Mục đích

– Thực hiện kế hoạch Công tác sinh viên và các quy định về Công tác sinh viên.

– Tạo điều kiện cho sinh viên đề xuất, phản ánh những vấn đề liên quan đến quá trình học tập tại nhà trường. Giúp nhà trường có được thông tin để điều chỉnh kịp thời các hạn chế, tồn tại nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy và phục vụ, tạo môi trường học tập tốt và sinh hoạt thuận lợi cho sinh viên.

1.2. Yêu cầu

– Sinh viên tham dự nghiêm túc, phản ánh, đề xuất các vấn đề liên quan một cách có trách nhiệm.

– Các đơn vị liên quan cử cán bộ lãnh đạo tham dự để giải thích và đề xuất thời gian giải quyết các vấn đề sớm nhất có thể.

 

  1. Phương thức và nội dung thực hiện

2.1. Phương thức

– Phòng Công tác Sinh viên phối hợp với các Khoa tổ chức các buổi họp lớp tại các cơ sở học tập trong vòng 02 tuần. Ban cán sự lớp ghi biên bản góp ý và gửi về Phòng Công tác sinh viên.

– Ban Giám hiệu chủ trì, phòng Công tác Sinh viên phối hợp với các khoa, phòng ban trực thuộc trường tổ chức thực hiện 01 buổi gặp gỡ và trao đổi với đại diện Ban cán sự lớp, BCH Chi Đoàn, BCH Chi hội.

2.2. Nội dung

Các nội dung được trao đổi – phản hồi trong các buổi “Gặp gỡ và trao đổi với sinh viên” tập trung vào những vấn đề sau:

– Về học tập: các vấn đề về quy chế, quy định, đăng ký môn học, mã số sinh viên, giảng viên, môn học, điểm thi, lịch thi, điều kiện tốt nghiệp, học phí, phân ngành, thực tập, v.v…

– Về công tác sinh viên: đánh giá kết quả rèn luyện, học bổng khuyến khích học tập, học bổng vượt khó học tập, học bổng tài năng, học bổng tiếp sức tài năng, hoạt động ngoại khóa, khen thưởng – kỷ luật, văn nghệ – thể thao, chế độ miễn giảm học phí, vay vốn sinh viên, v.v…

– Về cơ sở vật chất: hệ thống điện, nước, phòng ốc, màn chiếu, máy chiếu, quạt, ánh sáng, nhà vệ sinh, v.v…

– Về Đoàn – Hội: thủ tục nộp, rút sổ đoàn, học tập 6 bài lý luận chính trị, 10 chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh, các hoạt động tình nguyện v.v..

 

  1. 3. Địa điểm tổ chức:

– Phòng Công tác Sinh viên sẽ phối hợp làm việc với các khoa tổ chức các buổi họp lớp tại các cơ sở học tập: Võ Văn Tần, Hồ Hảo Hớn, Nguyễn Kiệm và Bình Dương từ ngày 30/11/2017 đến 15/12/2017.

– Chương trình buổi Gặp gỡ và Trao đổi với Sinh viên và Lãnh đạo nhà trường vào lúc 09 giờ 00 ngày 21/12/2017 (Thứ Năm) tại Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần, Quận 03.

 

  1. Quy trình thực hiện
Thời gian –

Địa điểm

Công việc cần thực hiện Nhân sự/ Đơn vị

phụ trách

CẤP LỚP
Từ 04/12/2017 – 15/12/2017 tại các cơ sở học tập Triển khai kế hoạch tổ chức họp lớp tại các cơ sở học tập:

–   Các Khoa thông báo cho các lớp họp lấy ý kiến góp ý của sinh viên theo từng nội dung (đào tạo, cơ sở vật chất, công tác sinh viên, công tác giảng dạy, …).

–   Ban cán sự lớp chủ động tổ chức họp lớp, ghi biên bản họp và tổng hợp ý kiến theo từng nội dung (Mẫu 1- Biên bản họp lớp) BBHOPLOP

–   Ban cán sự lớp nộp Biên bản về Phòng CTSV trước ngày 15/12/2017.

–   Trợ lý Sinh viên các khoa và các đơn vị liên quan.

–   Ban cán sự lớp; BCH Chi Đoàn; BCH Chi hội

CẤP TRƯỜNG
Từ 18/12/2017 – 20/12/2017: Tổng hợp các ý kiến đóng góp của sinh viên các lớp theo từng nội dung –   Phòng CTSV
09:00 ngày 21/12/2017 (Thứ Năm) – HT602 – 97 Võ  Văn Tần, Q.3. Buổi tiếp xúc giữa BGH, các phòng ban chức năng và sinh viên. Và giải đáp thắc mắc của SV.

–   Phòng CTSV phối hợp với Đoàn – Hội thông báo và mời đại diện Ban cán sự lớp, BCH Chi Đoàn, BCH Chi hội..

–   Ban Giám hiệu, đại diện lãnh đạo các phòng ban chức năng, đại diện Đoàn TN – Hội Sinh viên tham dự gặp gỡ, trao đổi và giải đáp thắc mắc của sinh viên.

–   Phòng CTSV cử CV ghi biên bản buổi gặp gỡ.

–   Ban Giám hiệu

–   Các khoa

–   Phòng CTSV;

–   Phòng QLĐT;

–   Phòng KT&ĐBCL;

–   Phòng HC-QT;

–   Phòng TC-KT;

–   Phòng Thanh tra;

–   Thư viện;

–   TT.QLHTTT;

–   VP. Đoàn – Hội.

–   Đại diện Ban cán sự lớp; BCH Chi Đoàn, BCH Chi hội.

Từ 25/12/2017 – 29/12/2017: Tổng hợp giải đáp thắc mắc của SV và biện pháp khắc phục của các đơn vị chức năng.

–   Tổng hợp ý kiến đóng góp của sinh viên.

–   Tổng hợp trả lời và biện pháp khắc phục của nhà trường. (Mẫu 2 – Bảng tổng hợp nội dung trả lời góp ý của sinh viên và biện pháp khắc phục của nhà trường)

–   Gửi bảng tổng hợp nội dung trả lời và biện pháp khắc phục của nhà trường cho Ban cán sự các lớp.

–   Phòng CTSV;

–   TLSV các khoa;

–   VP.Đoàn – Hội.

 

Trên đây là Chương trình Gặp gỡ và Trao đổi với sinh viên năm học 2017 – 2018 đề nghị toàn thể sinh viên quan tâm và thực hiện.

TIN LIÊN QUAN

23 - T.12 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)

Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2) của Trường; Phòng Công tác sinh…

16 - T.12 2022

Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa

Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh viên và Truyền thông xin thông tin đến Người học để tránh bị lừa đảo:…

05 - T.12 2022

Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022

Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên”…

24 - T.11 2022

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022

Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022 của Trường; Phòng Công tác sinh viên và…

18 - T.11 2022

Về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an Nhân dân năm 2023

Căn cứ công văn số 747/CAT-PX01, ngày 21/10/2022 của Bộ Công An – Công an tỉnh Bình Dương về việc hỗ trợ tuyên truyền công tác tuyển chọn công dân…

04 - T.11 2022

Thông báo về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022

Phòng Công tác sinh viên thông báo về quy trình nộp hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập học kỳ 3 năm học 2021 – 2022 dành…

27 - T.10 2022

Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)

Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa học về việc xin chủ trương cho phép triển khai học bổng SIIT Short Term…

11 - T.10 2022

Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023

Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023; Phòng Công tác sinh viên và truyền thông thông báo…