FBS Club – Câu lạc bộ Tài Chính – Chứng Khoán

  1. GIỚI THIỆU
  2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: FBS Club – Câu lạc bộ Tài Chính – Chứng Khoán

– Tên thường gọi: FBS

  1. Đơn vị trực thuộc: Liên chi Hội khoa Tài chính – Ngân hàng
  2. Lĩnh vực hoạt động: Tài chính – Chứng khoán
  3. Thành viên CLB – Đội – Nhóm:

– Chủ nhiệm: Lê Thị Như Ngọc

– Phó chủ nhiệm: Dương Thu Hiền và Dương Kim Quang Anh

– Danh sách thành viên trong CLB – Đội – Nhóm: Võ Phúc Hậu và Hà Thị Kim Tuyền

  1. Mục đích thành lập:

– Nhằm tạo môi trường giao lưu, sinh hoạt học thuật cho sinh viên khối ngành Kinh tế kết nối và thảo luận cùng nhau, từ đó nâng cao hiệu quả học tập, cũng như trao đổi những kinh nghiệm thực tế.

– Góp phần trang bị và phát triển những kiến thức, kỹ năng về tài chính – chứng khoán cần thiết cho sinh viên để làm việc trong môi trường doanh nghiệp.

  1. THÔNG TIN
  2. Địa điểm sinh hoạt

Online: Nền tảng trực tuyến Google Meet

Offline: Các quán cafe theo sắp xếp của BCN

  1. Bộ nhận diện thương hiệu:

– Logo:

– Trang phục:

– Slogan: “FBS – Nơi không dành cho những người chùn bước”

  1. Thông tin liên hệ:

– Link Fanpage: https://www.facebook.com/caulacbotcck

– Mail: Fbs.fbou@gmail.com

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB – ĐỘI – NHÓM

Cuộc thi học thuật trực tuyến “FBS Securities 2021”

Minigame giải mã ô chữ “STOCK MARKET TREND”

Bản tin chứng khoán nhà FBS – FBS News

TIN LIÊN QUAN