Danh sách sinh viên đủ điều kiện dự kiến được xét tốt nghiệp đợt tháng 7 năm 2016

Văn phòng khoa thông báo danh sách sv đủ điều kiện dự kiến được xét tốt nghiệp tháng 7 năm 2016

Do trong tháng 7 trường phối hợp có công tác phối hợp tổ chức thi tốt nghiệp THPT tại Bến Tre nên thời gian cập nhật danh sách có bị gián đoạn, mong các bạn sinh viên thông cảm.

Đây là danh sách các sinh viên đã đủ điều kiện xét tốt nghiệp (hoàn thành đủ số tín chỉ theo chương trình đào tạo), các bạn kiểm tra lại tình trạng hồ sơ của mình tại link bên dưới để bổ sung đầy đủ hồ sơ trước khi xét tốt nghiệp.

Xem danh sách tại đây

Link kiểm tra tình trạng hồ sơ: http://goo.gl/XGJnQc

TIN LIÊN QUAN