CLB TRUYỀN THÔNG TRẺ – YOUM

  1. GIỚI THIỆU
  2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: CLB Truyền Thông Trẻ

– Tên thường gọi: YOUM

  1. Đơn vị trực thuộc: Đoàn Trường
  2. Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông
  3. Thành viên CLB – Đội – Nhóm:

– Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Nguyên

– Phó chủ nhiệm: Lê Hoàng Yến Vy

– Phó chủ nhiệm: Nguyễn Nhật Phương Uyên

– Danh sách thành viên trong CLB – Đội – Nhóm: (Đính kèm)

  1. Mục đích thành lập:

– Cập nhật thông tin cho sinh viên các hoạt động trong và ngoài nhà trường một cách đầy đủ, nhanh chóng, chính xác.

– Quảng bá rộng rãi hình ảnh của sinh viên OU thông qua các sản phẩm truyền thông.

 

  1. THÔNG TIN
  2. Địa điểm sinh hoạt: 371 Nguyễn Kiệm, Phường 3, Gò Vấp.
  3. Bộ nhận diện thương hiệu:

– Logo:

– Trang phục:

– Slogan: Không ngừng phát triển

  1. Thông tin liên hệ:

– Link Fanpage: https://www.facebook.com/youmclub

– Mail: truyenthongtre@ou.edu.vn

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB – ĐỘI – NHÓM

(Đêm nhạc gây quỹ Lửa Xuân – Blue)

(Talk show – Creators những gã sáng tạo)

(The Open Club)

(Cuộc thi – THROUGH THE RULES)

(Hội thảo – Tôi có ý tưởng)

(Hội thảo – Khi PI=3.13)

 

 

TIN LIÊN QUAN