CLB TAEKWONDO ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

  1. GIỚI THIỆU
  2. Tên gọi: CLB TAEKWONDO ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

– Tên đầy đủ: CLB TAEKWONDO ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM

– Tên thường gọi: OTC

  1. Đơn vị trực thuộc: HỘI SINH VIÊN TRƯỜNG
  2. Lĩnh vực hoạt động: VÕ THUẬT
  3. Thành viên CLB – Đội – Nhóm:

– Chủ nhiệm: NGUYỄN THANH DUY

  1. Mục đích thành lập:

– Tập trung những người có cùng đam mê võ thuật, mong muốn học hỏi và rèn luyện sức khỏe.

– Phát triển phong trào CLB, đội, nhóm và tinh thần rèn luyện thể dục thể thao của sinh viên OU

5. THÔNG TIN

– Địa điểm sinh hoạt: 371 Nguyễn Kiệm

– Bộ nhận diện thương hiệu:

– Logo

– Trang phục: Võ phục taekwondo

– Slogan: DANH DỰ * KỶ LUẬT * TRÁCH NHIỆM

                 ĐẠO ĐỨC * NHÃ NHẶN * ĐOÀN KẾT

  1. Thông tin liên hệ:

– Link Fanpage:  https://www.facebook.com/gaming/OUTaekwondoClub

– Mail:  taekwondo@ou.edu.vn

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB – ĐỘI – NHÓM

Thi thăng cấp đai

Open day

TIN LIÊN QUAN