CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC “SRC”

 1. GIỚI THIỆU
 2. Tên gọi:

– Tên đầy đủ: CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

– Tên thường gọi: CLB NGHIÊN CỨU KHOA HỌC

 1. Đơn vị trực thuộc: Đoàn khoa Tài chính – Ngân hàng
 2. Lĩnh vực hoạt động: Học thuật và kỹ năng
 3. Thành viên CLB – Đội – Nhóm:

– Chủ nhiệm: Võ Thị Nga

– Phó chủ nhiệm:  + Bùi Thanh Tuyền 

                              + Huỳnh Kim Ngân

 1. Mục đích thành lập:
 2. Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học là câu lạc bộ thuộc lĩnh vực học tập, là môi trường hoạt động của sinh viên trường Đại học Mở thành phố Hồ Chí Minh yêu thích sáng tạo, nghiên cứu khoa học; là nơi giao lưu, chia sẻ kinh nghiệm, hiểu biết về các lĩnh vực kinh tế; cung cấp kiến thức về kinh tế cho các thành viên câu lạc bộ; 
 3. Câu lạc bộ Nghiên cứu khoa học có nhiệm vụ cung cấp kiến thức và hỗ trợ quá trình thực hiện đề tài cho sinh viên, hỗ trợ các thành viên tiếp thu thêm nhiều kiến thức có ích, phục vụ cho quá trình học tập và nghiên cứu, tạo động lực và thúc đẩy đam mê của sinh viên trong các lĩnh vực về kinh tế, cụ thể về tài chính và ngân hàng.

 

 1. THÔNG TIN
 2. Địa điểm sinh hoạt: Đại học Mở 371 Nguyễn Kiệm
 3. Bộ nhận diện thương hiệu:

– Logo:

– Trang phục: Tự do

– Slogan:

 1. Thông tin liên hệ:

– Link Fanpage https://www.facebook.com/SRCCLUB.OU

– Mail:  src.fbou@gmail.com

III. MỘT SỐ HÌNH ẢNH HOẠT ĐỘNG CỦA CLB – ĐỘI – NHÓM

(Lễ ra mắt CLB vào tháng 10/2020)

(Tổ chức buổi Talkshow giải đáp các thắc cũng như chia sẻ kinh năng về nghiên cứu khoa học cho sinh viên)

TIN LIÊN QUAN