Thông báo cho sinh viên

Thông báo kết quả thi vòng bán kết và tổ chức thi vòng chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ 6 Ban chấp hành Trung ương Đảng Khóa XIII”

Thực hiện kế hoạch số 1054/KH-ĐHM ngày 16 tháng 5 năm 2023 về việc tổ chức cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”;

Căn cứ vào kết quả thi vòng bán kết cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”;

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo kết quả sinh viên tham gia vòng bán kết và thời gian tổ chức thi vòng chung kết cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII”, cụ thể như sau:

  1. Số lượng sinh viên tham gia thi vòng bán kết: 48 sinh viên
  2. Số lượng sinh viên vào vòng chung kết: 20 sinh viên (Theo danh sách đính kèm)
  3. Thể lệ vòng thi chung kết:

Cách thức tổ chức thi Vòng Chung kết:

+ Phần 1: Thí sinh thi trực tuyến trên LMS. Thí sinh trả lời 20 câu hỏi trong vòng 30 phút. Thời gian được tính từ lúc thí sinh bắt đầu thi cho đến khi bấm nút kết thúc bài thi. Bài thi có điểm số cao nhất, thời gian làm bài ngắn nhất sẽ là kết quả chính thức của thí sinh.

+ Phần 2: Thí sinh thi trực tiếp tại Hội trường 602 – 97 Võ Văn Tần. Mỗi thí sinh được trình bày 3 phút kèm theo Power point tối đa 20 slide. Chủ đề về nội dung mà thí sinh tâm đắc và quan tâm sau khi nghiên cứu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

– Kết thúc thi Vòng Chung kết, căn cứ kết quả thi 2 phần của thí sinh, Ban tổ chức sắp xếp kết quả từ cao xuống thấp và xét trao giải thưởng cuộc thi.

– Thí sinh đăng ký tài khoản và tham gia làm bài thi trực tuyến tại hệ thống LMS của trường. Mỗi thí sinh chỉ được phép đăng ký, sử dụng một tài khoản duy nhất để tham gia Cuộc thi. Chỉ những thí sinh có tên trong danh sách vào vòng chung kết mới tham dự thi và được công nhận kết quả. Trong quá trình thi, thí sinh có thể quay lại chỉnh sửa phương án đã trả lời hoặc lựa chọn kết thúc bài thi bất kỳ lúc nào.

– Thí sinh truy cập vào link để đăng ký tham gia làm bài thi trực tuyến : https://lms.ou.edu.vn/223/course/view.php?id=1412

 

  1. Thời gian tổ chức vòng thi chung kết:

Phần 1: Từ 09h00 ngày 14/7/2023 đến 22h00 ngày 20/7/2023 (Trực tuyến).

Phần 2: Từ 09h00 – 17h00 ngày 06/8/2023 thi Trực tiếp tại HT602.

– Công bố kết quả Vòng Chung kết của Cuộc thi vào ngày 14/8/2023.

 

Đề nghị các Khoa và 20 sinh viên có danh sách đính kèm tích cực tham gia vòng thi chung kết Cuộc thi “Tìm hiểu Nghị quyết Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII” năm 2023.

Trân trọng./.

TIN LIÊN QUAN

03 - T.10 2023

Thông báo về việc hủy lịch sinh hoạt công dân – sinh viên vào buổi chiều ngày 05/10/2023

Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thông báo cho Tân sinh viên khóa 2023 về lịch sinh hoạt công dân – sinh viên đợt 1 có thay đổi …

02 - T.10 2023

Thông báo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” năm 2023

Thực hiện Thông báo số 1556/TB-BGDĐT ngày 21/9/2023 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc kéo dài thời gian thi Tuần 1 Cuộc thi “Tuổi trẻ học tập…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Đào tạo đặc biệt

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Khoa học cơ bản

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xã hội học – Công tác xã hội – Đông Nam Á

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kinh tế và Quản lý công

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Kế toán Kiểm toán

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ sinh học

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…

29 - T.9 2023

Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Công nghệ thông tin

Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 –…