Câu lạc bộ - Đội - Nhóm

Câu lạc bộ Truyền Thông Trẻ

  1. Giới thiệu:
  • Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên
  • Lĩnh vực hoạt động: Truyền thông
  • Thành viên Câu lạc bộ:

– Chủ nhiệm: Lê Thị Ngọc Nguyên
– Phó chủ nhiệm: Nguyễn Hoàng Yến
– Phó chủ nhiệm: Lê Nguyễn Cẩm Nhung

  • Thông tin liên lạc:

– Email: truyenthongtre@ou.edu.vn

– Fanpage: https://www.facebook.com/youmclub 

 

 

TIN LIÊN QUAN

22 - T.12 2021

Câu lac bộ Khoa Kế Toán – Kiểm Toán A&A

GIỚI THIỆU Tên gọi: – Tên đầy đủ: Câu lac bộ Khoa Kế Toán – Kiểm Toán A&A – Tên thường gọi: CLB A&A Đơn vị trực thuộc: Đoàn –…

24 - T.11 2021

Câu lạc bộ OU Green Plus

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Phòng Công tác sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Môi trường Thành viên Câu lạc bộ: – Chủ nhiệm: Lê Thị Diễn –…

24 - T.11 2021

Câu lạc bộ OU CHESS CLUB

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Thể thao Thành viên Câu lạc bộ: – Chủ nhiệm: Trần Quốc…

24 - T.11 2021

Câu Lạc Bộ N.I.M Photo Club

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Nhiếp ảnh Thành viên Câu lạc bộ: – Chủ nhiệm: Lý Vĩ…

24 - T.11 2021

Câu lạc bộ Vovinam – Việt Võ Đạo

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Thể thao (Võ thuật) Thành viên Câu lạc bộ: – Chủ nhiệm:…

24 - T.11 2021

Câu lạc bộ TAEKWONDO Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Thể thao Thành viên Câu lạc bộ: – Chủ nhiệm: Nguyễn Thanh…

24 - T.11 2021

Câu lạc bộ OU Basketball Club

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Thể thao Thành viên Câu lạc bộ: – Chủ nhiệm: Nguyễn Ý…

24 - T.11 2021

Đội tuyên truyền hiến Máu tình nguyện_Đại học Mở

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Tổ chức ngày hội hiến máu hàng năm kèm theo các buổi…

24 - T.11 2021

Câu lạc bộ NGC_Night Guitar Club

1. Giới thiệu: Đơn vị trực thuộc: Đoàn Thanh niên – Hội sinh viên Lĩnh vực hoạt động: Nghệ thuật, guitar-hát-nhạc cụ Thành viên Câu lạc bộ: – Chủ nhiệm:…