Vay tín dụng

Các thủ tục pháp lý hiện hành có liên quan đến Vay vốn tín dụng Sinh viên

Căn cứ pháp lý của thủ tục:

– Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên. – QD157TTG

– Văn bản 2162A/NHCS-TD ngày 02/10/2007 của Tổng giám đốc NHCSXH hướng dẫn thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ. – 2162A

– Văn bản số 10607/BGDĐT-KHTC ngày 4/10/2007 về việc hướng dẫn thực hiện Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với HSSV.- 10607_ BGDĐT_KHTC

– Quyết định số 751/QĐ-TTg ngày 30/5/2017 về việc điều chỉnh mức cho vay đối với học sinh, sinh viên. – 751

TIN LIÊN QUAN

11 - T.8 2023

Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2023 – 2024

Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên…

13 - T.9 2022

Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2022 – 2023

Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên…

01 - T.7 2021

Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2021 – 2022

Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên; Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên…

22 - T.9 2020

Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2020 – 2021

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong việc xác nhận chế độ chính sách được nhanh chóng và chính xác, Phòng Công tác sinh viên thông báo…

08 - T.8 2018

Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm học 2018 – 2019

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong việc xác nhận chế độ chính sách được nhanh chóng và chính xác, Phòng Công tác sinh viên thông báo…

22 - T.1 2018

Đăng ký giấy xác nhận vay vốn tại NH CSXH địa phương

GIẤY XÁC NHẬN (Thực hiện Form Online)  GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ HƯỚNG DẪN GHI GIẤY XÁC NHẬN HƯỚNG DẪN GHI GIẤY CAM KẾT TRẢ NỢ Mọi chi tiết vui…

22 - T.1 2018

Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm học 2017 – 2018 hình thức Online.

Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong việc xác nhận chế độ chính sách được nhanh chóng và chính xác, Phòng Công tác sinh viên thông báo…

02 - T.10 2007

Hướng dẫn Thực hiện cho vay đối với học sinh, sinh viên theo Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ

Căn cứ Quyết định số 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/9/2007 của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng đối với học sinh, sinh viên, Tổng giám đốc Ngân hàng Chính sách xã…