Tuyển dụng

Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC

(Theo Quyết định số 2112 /QĐ-ĐHM ngày  17/08/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)
STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH NƠI SINH TRÌNH ĐỘ
CHUYÊN VIÊN
I. Khoa Đào tạo Sau đại học
1 Phan Thị Thanh Thủy 04/11/95 Ninh Thuận Cử nhân
2 Trần Thị Thảo 11/04/93 Hà Tĩnh Thạc sĩ
II. Trung tâm Quản lý Hệ thống thông tin
3 Vũ Tuấn Trường 10/01/99 Nam Định Cử nhân
III. Khảo thí
4 Trịnh Đặng Thanh Minh 10/10/1992 Nam Định Cử nhân
IV. Phòng Đảm Bảo chất lượng
5 Nguyễn Mỹ Linh 05/03/90 Phú Yên Thạc sĩ
V. Phòng Đầu tư – Xây dựng
6 Đồng Hoài An 09/14/95 Tây Ninh Thạc sĩ
VI. Khoa Tài chính – Ngân hàng
7 Nguyễn Tấn Đông 02/28/98 Đồng Nai Cử nhân
VII. Phòng Hành chính – Quản trị
8 Nguyễn Hồng Hạnh 07/19/84 Long An Cử nhân
VIII. Phòng Tài chính – Kế toán
9 Nguyễn Thị Phương Thi 10/23/99 Tiền Giang Cử nhân
IX. Khoa Đào tạo đặc biệt
10 Nguyễn Ngọc Xuân Thư 01/08/94 Tp.HCM Thạc sĩ
X. Trạm Y tế
11 Nguyễn Ngọc Quân 09/12/82 Quảng Bình Bác sĩ
12 Nguyễn Viết Công 07/10/86 Nghệ An Cao đẳng
XI. Trung tâm Đào tạo Trực tuyến
13 Nguyễn Thị Yến Nhi 02/03/99 Đồng Tháp Cử nhân
14 Nguyễn Phương Oanh 08/12/96 Tây Ninh Cử nhân
XII. Phòng Công tác sinh viên &Truyền thông
15 Nguyễn Huy Minh Châu 05/10/99 Khánh Hòa Cử nhân
XIII. Phòng Hợp tác & Quản lý khoa học
16 Đặng Hoàng Nhật Tâm 12/16/90 Tp.HCM Thạc sĩ
17 Trần Tuyết Thanh 07/16/97 Quảng Nam Cử nhân
18 Tô Thị Thanh Huyền 09/19/92 Thái Bình Cử nhân
XIV. Văn Phòng Đoàn thanh niên
19 Đặng Nguyễn Hoài Thương 05/24/99 Hà Tĩnh Cử nhân
XV. Khoa Khoa học cơ bản
20 Nguyễn Văn Toàn 02/10/96 Bình Định Cử nhân
XVI. Khoa công nghệ thông tin
21 Nguyễn Văn Bảy 10/09/99 Kiên Giang Cử nhân
XVII. Phòng Tổ chức – Nhân sự
22 Nguyễn Thanh Huy 10/30/99 Tây Ninh Cử nhân
Danh sách tổng cộng có 22 người./.

TIN LIÊN QUAN

26 - T.9 2022

Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên viên ở các đơn vị sau: Vị trí – Số lượng cần tuyển: 12 Viên…

26 - T.9 2022

Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022 (đợt bổ sung)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

08 - T.7 2022

Thông báo danh sách trúng tuyển viên chức năm học 2021-2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (Theo Quyết định số 1753/QĐ-ĐHM ngày 08/07/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) STT HỌ VÀ TÊN NĂM…

28 - T.6 2022

Thông báo danh sách trung tuyển viên chức năm 2022

DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC  (Theo Quyết định số 1654/QĐ-ĐHM ngày 28/06/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh) STT HỌ VÀ TÊN NĂM…

08 - T.4 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2021-2022

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

08 - T.4 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng Viên chức – ngạch Chuyên viên Năm học 2021-2022

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển Viên chức ngạch chuyên viên ở các đơn vị sau: Vị trí – Số lượng cần tuyển: 32 Viên…

08 - T.4 2022

THÔNG BÁO Tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ Năm học 2021-2022

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Tiến sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…

13 - T.12 2021

THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021

TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP.HCM THÔNG BÁO DANH SÁCH TRÚNG TUYỂN VIÊN CHỨC (ĐỢT 2) NĂM HỌC 2020-2021 STT HỌ VÀ TÊN NĂM SINH TRÌNH ĐỘ NAM NỮ GIẢNG VIÊN…

21 - T.6 2021

Thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng Giảng viên và Nhân viên đến hết ngày 06/07/2021

Trường Đại học Mở TP.HCM thông báo về việc gia hạn thời gian nhận hồ sơ tuyển dụng Giảng viên và Nhân viên đến hết ngày 06/07/2021 Hồ sơ được…

26 - T.5 2021

Thông báo tuyển dụng giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ Năm học 2020-2021(đợt 2)

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cần tuyển giảng viên cơ hữu trình độ Thạc sĩ ở các khoa với các ngành/chuyên ngành sau: Vị trí –…