Tin Phòng Quản lý Đào tạo

Website tiếng Anh

Thông báo V/v khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2019-2020
Thông báo V/v khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2019-2020(18/11/2019) Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành... Chi tiết
Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên  thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học
Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên thuộc các chương trình đào tạo trình độ đại học(08/06/2017) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Quy định đào tạo Ngoại ngữ không chuyên... Chi tiết
Thông báo tham gia BHYT- BHTN cho sinh viên năm học 2017-2018
Thông báo tham gia BHYT- BHTN cho sinh viên năm học 2017-2018(06/06/2017) Phòng Quản lý đào tạo Thông báo về việc mua BHYT và BHTN năm học... Chi tiết
Lịch thi môn Nghiệp vụ văn phòng Khoa Ngoại ngữ
Lịch thi môn Nghiệp vụ văn phòng Khoa Ngoại ngữ(02/06/2017) Phòng Quản lý đào tạo thông báo  lịch thi môn Nghiệp vụ văn phòng (JAPA3207)... Chi tiết
Kế hoạch Đăng ký môn học 2016 – 2017 Học kì 3
Kế hoạch Đăng ký môn học 2016 – 2017 Học kì 3(30/05/2017) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch đăng ký môn học 2016... Chi tiết
Kế hoạch năm học 2016 – 2017 Học kì 3
Kế hoạch năm học 2016 – 2017 Học kì 3 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch năm học 2016 2017 Học... Chi tiết
Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 – 2017
Danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng 5 – 2017(29/05/2017) Phòng Quản lý đào tạo thông báo danh sách Sinh viên tốt nghiệp đợt tháng... Chi tiết
Quy chế Đào tạo Đại học hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ
Quy chế Đào tạo Đại học hệ Chính quy theo hệ thống tín chỉ Phòng Quản lý đào tạo thông báo về Quy chế Đào tạo Đại học hệ... Chi tiết
Thông báo về Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt xét ngày 18/4/2017
Thông báo về Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt xét ngày 18/4/2017(24/05/2017) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt... Chi tiết
Thông báo về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2017 (đợt bổ sung)
Thông báo về Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 5/2017 (đợt bổ sung)(12/05/2017) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về Kế hoạch xét tốt nghiệpđợt tháng 5/2017... Chi tiết