Tin Phòng Công tác Sinh viên

Hoạt động trồng cây “Góc xanh học đường – Ươm mầm hạnh phúc”
Hoạt động trồng cây “Góc xanh học đường – Ươm mầm hạnh phúc”(27/05/2023) Sáng ngày 27/05/2023, hoạt động trồng cây và buổi trò chuyện (talkshow) với chủ đề... Chi tiết
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(02/08/2019) Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm... Chi tiết