Thông cáo báo chí

Thông tin báo chí Tọa đàm về xây dựng Mô hình Giáo dục đại học số tại Việt Nam
Thông tin báo chí Tọa đàm về xây dựng Mô hình Giáo dục đại học số tại Việt Nam(25/03/2023) Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và sự chuyển đổi số của... Chi tiết