Thông cáo báo chí

THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA NĂM 2021
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH GIAO LƯU VĂN HÓA VIỆT NAM – LÀO – CAMPUCHIA NĂM 2021(28/11/2021) Vào lúc 8g30 ngày 28/11/2021, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh phối... Chi tiết
Thông Cáo Báo Chí Hội Thảo Quốc Tế VBER2021
Thông Cáo Báo Chí Hội Thảo Quốc Tế VBER2021(26/11/2021) Hội thảo quốc tế về Kinh doanh, Kinh tế và Tài nguyên (VBER) lần thứ... Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI NGHỊ SINH VIÊN NGHIÊN CỨU KHOA HỌC(20/11/2021) Vào lúc 8g30 sáng ngày 21/11/2021, Trường ĐH Mở TPHCM tổ chức Hội nghị Sinh... Chi tiết