Thông cáo báo chí

Mời báo giá gói thầu “Dịch vụ giữ xe tại Cơ sở Võ Văn Tần và Hồ Hảo Hớn”
Mời báo giá gói thầu “Dịch vụ giữ xe tại Cơ sở Võ Văn Tần và Hồ Hảo Hớn”(05/04/2019) Căn cứ nhu cầu công việc, Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh... Chi tiết
7th OpenTESOL International Conference 2019.
7th OpenTESOL International Conference 2019.(21/03/2019) OpenTESOL international conference has been organized by Faculty of Foreign Languages and Graduate School of... Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO QUỐC TẾ OpenTESOL 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
THÔNG CÁO BÁO CHÍ HỘI THẢO QUỐC TẾ OpenTESOL 2019 TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH Hội thảo Khoa học Quốc tế OpenTESOL được Khoa Ngoại ngữ và Khoa Đào tạo... Chi tiết