Thông cáo báo chí

Thông cáo báo chí OpenTESOL 2020
Thông cáo báo chí OpenTESOL 2020(23/05/2020) Hội thảo Khoa học Quốc tế OpenTESOL được Khoa Ngoại ngữ và Khoa Đào tạo... Chi tiết
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY XÃ HỘI HỌC NAM BỘ 2019 – CHIA SẺ  TRI THỨC XÃ HỘI HỌC”
THÔNG CÁO BÁO CHÍ CHƯƠNG TRÌNH “NGÀY XÃ HỘI HỌC NAM BỘ 2019 – CHIA SẺ TRI THỨC XÃ HỘI HỌC” Vào lúc 8h00 ngày 21/12/2019 tại Hội trường lầu 2, số 35-37 Hồ Hảo Hớn,... Chi tiết