Thông báo tuyển sinh

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2023 (đợt 1)
Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2023 (đợt 1)(25/05/2023) Thực hiện kế hoạch số 1027/KH-ĐHM ngày 15/5/2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2023
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2023(10/04/2023) Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến Anh/Chị danh sách sinh viên (dự kiến) đủ điều... Chi tiết
Thông báo Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sv đại học chính quy NH 2022-2023
Thông báo Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sv đại học chính quy NH 2022-2023(01/03/2023) Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-ĐHM ngày 20/02/2023 về việc tổ chức chương trình “Gặp... Chi tiết