Thông báo tuyển sinh

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)(23/12/2022) Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa
Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa(16/12/2022) Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh... Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022
Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022(05/12/2022) Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022(24/11/2022) Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)
Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP) Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa... Chi tiết
Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023
Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023(11/10/2022) Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng... Chi tiết