Thông báo tuyển sinh

Thông báo về việc nhận Đồng phục thể dục và quà tặng Ba lô cho tân sinh viên khóa 2023
Thông báo về việc nhận Đồng phục thể dục và quà tặng Ba lô cho tân sinh viên khóa 2023(20/09/2023) Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn tân sinh viên... Chi tiết
Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” năm 2023
Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” năm 2023(05/09/2023) Căn cứ kế hoạch số 1786/KH-ĐHM, ngày 15/08/2023 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024(18/08/2023) Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học... Chi tiết
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024 Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng... Chi tiết
Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2023 – 2024
Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2023 – 2024(11/08/2023) Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng... Chi tiết