Thông báo tuyển sinh

Thông báo Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” 2021
Thông báo Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” 2021(19/02/2021) Tiếp tục thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025,... Chi tiết
Thông báo phát Đồng phục thể dục cho sinh viên nhập học năm học 2020 – 2021 chưa kịp nhận
Thông báo phát Đồng phục thể dục cho sinh viên nhập học năm học 2020 – 2021 chưa kịp nhận(10/02/2021) Phòng Công tác sinh viên thân mời các bạn sinh viên chưa nhận Đồng phục... Chi tiết
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Năm học 2020 – 2021 (Đợt 1)
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Năm học 2020 – 2021 (Đợt 1) Theo quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp... Chi tiết
THÔNG BÁO Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2020-2021
THÔNG BÁO Về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ II/2020-2021(15/12/2020) Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập từ ngày 12/12/2020
Thông báo về việc tổ chức giảng dạy và học tập từ ngày 12/12/2020(11/12/2020) Xét tình hình diễn biến dịch bệnh Covid-19 đã được kiểm soát tốt. Hiệu trưởng... Chi tiết
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021.... Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2020(27/11/2020) Thực hiện kế hoạch số 2173/KH-ĐHM ngày 17/11/2020 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết