Thông báo tuyển sinh

Thông báo Về việc nhận quà tặng (ba lô) và Đồng phục thể dục tân sinh viên khóa 2022
Thông báo Về việc nhận quà tặng (ba lô) và Đồng phục thể dục tân sinh viên khóa 2022(24/09/2022) Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn sinh viên đến... Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2022 – 2023(13/09/2022) Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng... Chi tiết
Thông báo về học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học do Quỹ học bổng VAS hỗ trợ
Thông báo về học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học do Quỹ học bổng VAS hỗ trợ Theo thông tin cuả Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn về Quỹ... Chi tiết
Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022
Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022(08/09/2022) Căn cứ Công văn số 10271-CV/TWĐTN-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bí thư... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”
Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”(11/08/2022) Căn cứ kế hoạch số 564/KH-CTSVTT ngày 02/8/2022 của Phòng Công tác sinh viên và... Chi tiết