….

Các câu hỏi và giải đáp dưới đây được tổng hợp chung từ các ý kiến thắc mắc của Sinh viên đang theo học.

Trong trường hợp các câu hỏi liên quan trên đây vẫn chưa thể giải đáp các câu hỏi bạn thắc mắc. Xin vui lòng liên hệ 028 39300072 hoặc email: quanlydaotao@ou.edu.vn

 

….

Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra

1. Thông tin về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra sinh viên vừa mới nhận được trong tháng 8/2019, do vậy sinh viên khóa 2016 không có sự chuẩn bị kịp thời để ra trường?

 • Kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra được quy định tại Quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên của Trường. Quy định này và các quy chế đào tạo khác đã được Phòng Quản lý đào tạo phổ biến cho sinh viên trong buổi sinh hoạt công dân đầu khóa. Các quy định cũng được in trong sổ tay sinh viên để phát cho sinh viên và đăng tải công khai tại trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý đào tạo.
 • Sinh viên khóa 2016 có thời gian để tham dự 3 kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra trước khi xét tốt nghiệp đúng hạn vào tháng 8/2020. Nhà trường sẵn sàng tổ chức các kỳ thi bổ sung khi sinh viên có nhu cầu để sinh viên tốt nghiệp đúng hạn trong năm 2020.

2. Trong quá trình học các thầy cô dạy tiếng Anh không chuyên không thông báo về kỳ thi năng lực đầu ra. Một số thầy cô còn khẳng định chỉ cần thi hết môn Tiếng Anh nâng cao 04 là hoàn tất. Tuy nhiên tới nay lại được thông báo về cuộc thi này ?

 • Quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên cho từng khóa học được cập nhật nhằm nâng cao năng lực tiếng Anh của sinh viên tốt nghiệp. Tuy nhiên các lớp tiếng Anh không chuyên không phân theo từng khóa học mà phân theo cấp độ, vì vậy có những lớp tiếng Anh có nhiều khóa học chung gây cho giảng viên sự nhầm lẫn giữa khóa này và khóa khác. Phòng Quản lý đào tạo và Bộ môn tiếng Anh không chuyên sẽ kiểm tra lại việc này để đảm bảo công tác phổ biến thông tin cho giảng viên  chính xác và đầy đủ.

3. Nhà trường đã có Quy định về kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh từ năm 2016 vậy tại sao bây giờ mới có thông báo về kỳ thi cho sinh viên? Tại sao các năm trước không tổ chức thi giống như khóa 2017 hiện nay sẽ được thi trước cùng khóa 2016.

 • Khóa 2016 là khóa đầu tiên nhà trường tổ chức đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra. Công tác tổ chức cho kỳ thi đòi hỏi nhiều giai đoạn như:  tìm hiểu cấu trúc đề thi, ra đề thi thử và đánh giá đề thi, tập huấn giảng viên ra đề thi, tập huấn giảng viên chấm thi. Đồng thời việc tổ chức cũng phải đảm bảo để các sinh viên đăng ký học tiếng Anh trong trường từ cấp độ đầu tiên có thể theo kịp tiến độ.
 • Trường sẽ tổ chức các kỳ thi bổ sung ngoài 3 đợt thi đã công bố nếu sinh viên khóa 2016 có nhu cầu.

4. Các trường đại học khác có tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra không?

 • Các trường đại học hiện nay thực hiện đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra với nhiều cách thức tổ chức khác nhau: tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực đầu ra, mời các tổ chức bên ngoài vào tổ chức kỳ thi đánh giá và cấp chứng chỉ hoặc sinh viên sau khi hoàn thành chương trình tiếng Anh tại Trường phải nộp chứng chỉ tiếng Anh quốc tế.

5. Môn Tiếng Anh nâng cao 4 khi thi kết thúc môn học đã có cấu trúc thi giống với kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh hiện nay vậy tại sao lại có cuộc thi này nữa?

 • Kỳ thi cuối kỳ của môn tiếng Anh nâng cao 4 là kỳ thi đánh giá môn học tiếng Anh nâng cao 4. Bộ môn Ngoại ngữ không chuyên đã tổ chức kỳ thi này theo định hướng đánh giá 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết để sinh viên sớm làm quen với kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra.

6. Trong thời gian sắp đến có bao nhiêu kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh, hình thức thi, thời gian thi và có lớp ôn thi không, lệ phí kèm theo như thế nào? Cấu trúc của đề thi, cách tính điểm đạt?

 • Trường tổ chức kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra 3 đợt/năm vào tháng 01, 05, 09.
 • Trường có tổ chức các buổi ôn tập. Sinh viên đăng ký dự thi theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo sẽ được xếp lịch ôn tập cụ thể.
 • Sinh viên đăng ký dự thi lần đầu miễn phí, từ lần thi thứ hai trở đi Trường thu tiền tổ chức thi là 1 tín chỉ học phí môn tiếng Anh trong năm học hiện hành.
 • Cấu trúc đề thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra gồm 4 kỹ năng Nghe, Nói, Đọc, Viết. Mỗi kỹ năng được đánh giá theo thang điểm từ 0 đến 10, làm tròn đến 0.5 điểm. Điểm trung bình của 4 kỹ năng là điểm để tính năng lực tiếng Anh của sinh viên. Sinh viên chương trình đại trà đạt năng lực tiếng Anh tương đương bậc 3/6 theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam khi đạt từ 4,0 điểm trở lên, sinh viên chương trình chất lượng cao đạt năng lực tiếng Anh tương đương bậc 4/6 khi đạt từ 6.0 điểm trở lên. Không quy định điểm liệt cho các bài thi.
 • Điểm của kỳ thi năng lực tiếng Anh đầu ra được ghi nhận đạt hoặc không đạt trên bảng điểm tổng hợp.
 • Sinh viên phải tham dự đủ 4 bài thi. Trường hợp vắng từ một bài thi trở lên đều bị đánh giá không đạt kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra.

( Sinh viên có thể xem chi tiết hơn theo link sau:

http://v1.ou.edu.vn/qldt/Pages/thong-bao-cho-sinh-vien.aspx )

7. Giấy chứng nhận tiếng Anh đầu ra có giá trị pháp lý như thế nào, tại sao không được cấp đại trà cho toàn thể Sinh viên ?

 • Trường cấp giấy chứng nhận đạt năng lực tiếng Anh đầu ra tương đương bậc 3/6 (4/6) theo khung năng lực ngoại ngữ dùng cho Việt Nam cho các sinh viên đạt trong kỳ thi đánh giá năng lực tiếng Anh đầu ra. Giấy chứng nhận này có giá trị tại nơi yêu cầu sinh viên cung cấp (ví dụ nhà tuyển dụng yêu cầu) do đó sẽ được cấp theo nhu cầu của sinh viên vào bất kỳ thời điểm nào.

Miễn môn tiếng Anh không chuyên:

1. SV khi có chứng chỉ nộp vào trường thì việc miễn môn tiếng Anh sẽ như thế nào?

 • Theo quy định đào tạo ngoại ngữ không chuyên, việc xét miễn các môn tiếng Anh cho sinh viên được thực hiện theo lộ trình học tiếng Anh của từng sinh viên. Khi chưa có chứng chỉ tiếng Anh Quốc tế để được xét miễn, sinh viên phải đăng ký học tiếng Anh tại Trường. Sinh viên được xét miễn các cấp độ cao hơn tính từ thời điểm sinh viên nộp chứng chỉ.
 • Phòng Quản lý đào tạo nhận chứng chỉ tiếng Anh quốc tế để xét miễn môn học cho sinh viên theo kế hoạch năm học. Sinh viên tham khảo kế hoạch năm học cụ thể trên trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý đào tạo (chuyên mục Kế hoạch học tập).
 • Địa điểm nộp chứng chỉ: Phòng Quản lý đào tạo, Phòng 005 – cơ sở 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3.

2. Trường hợp bây giờ sinh viên có chứng chỉ tiếng Anh đáp ứng đủ chuẩn đầu ra tiếng Anh vậy có được miễn kỳ thi không?

 • Sinh viên nộp chứng chỉ đáp ứng đủ chuẩn đầu ra tiếng Anh theo quy định sẽ được miễn kỳ thi đánh giá năng lực sử dụng tiếng Anh đầu ra.

3. Khi nộp chứng chỉ vào có được cải thiện điểm môn tiếng Anh không?

 • Việc miễn các môn tiếng Anh không chuyên được thực hiện theo lộ trình học tiếng Anh của sinh viên, vì vậy các điểm tiếng Anh sinh viên học tại Trường vẫn được ghi nhận.

4. Thời gian nộp chứng chỉ để được miễn các môn tiếng Anh?

 • Sinh viên tham khảo thời gian nộp chứng chỉ tại Kế hoạch đào tạo năm học tại trang thông tin điện tử của Phòng Quản lý đào tạo:

http://v1.ou.edu.vn/qldt/Pages/ke-hoach-dao-tao-nam-hoc.aspx)

Việc học môn tiếng Anh không chuyên từ năm học 2019 – 2020

1. Việc học môn tiếng Anh không chuyên ngay từ năm nhất đã có trong khung chương trình đào tạo của các khóa là tiếng Anh Căn bản 1 đến tiếng Anh Căn bản 4, Nâng cao 1 đến Nâng cao 4, tại sao lại có môn tiếng Anh nâng cao 5?

 • Chương trình tiếng Anh không chuyên dành cho sinh viên các khóa 2016 đến 2018 tổng cộng 30 tín chỉ (trong đó có: 16 tín chỉ Tiếng Anh căn bản, 14 tín chỉ Tiếng Anh nâng cao);
 • Từ năm học 2019-2020 Trường đã điều chỉnh lại chương trình tiếng Anh không chuyên vẫn là 30 tín chỉ (trong đó có: 15 tín chỉ căn bản, 15 tín chỉ nâng cao và chia nhỏ các môn tiếng Anh từ 4 tín chỉ thành 3 tín chỉ) như vậy sinh viên khóa 2019 có thể đăng ký 02 môn tiếng Anh/học kỳ thay vì như trước đây 01 môn tiếng Anh/học kỳ.
 • Trường sẽ vận hành song song hai hệ thống tiếng Anh để sinh viên khóa 2018 trở về trước tiếp tục học chương trình tiếng Anh cũ. Phòng Quản lý đào tạo sẽ hướng dẫn sinh viên đăng ký các môn tiếng Anh. Các sinh viên khóa 2018 trở về trước đã đăng ký học tiếng Anh không chuyên theo chương trình khóa 2019 ở học kỳ I/2019-2020 sẽ được Phòng Quản lý đào tạo cập nhật lại theo hệ thống mã môn học cũ và cập nhật lại học phí. Các bạn nên thường xuyên kiểm tra kết quả đăng ký môn học học kỳ I/2019-2020 và phản hồi về Phòng Quản lý đào tạo (email: quanlydaotao@ou.edu.vn) khi có thắc mắc hoặc cần tư vấn.

3. Điểm thi giữa kỳ môn tiếng Anh khi giảng dạy giáo viên thông báo tỉ lệ điểm: 40 và 60. Tuy nhiên khi thi kết thúc môn thì được chấm là 50 và 50 gây thiệt thòi cho sinh viên?

 • Phòng Quản lý đào tạo sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan kiểm tra đề cương môn học cụ thể và thông báo cho sinh viên.

Đăng ký môn học

1. Các lớp tiếng Anh khi sv đăng ký môn học trực tuyến thường xuyên bị đầy sỉ số?

 • Phòng Quản lý đào tạo thường xuyên cập sĩ số và mở thêm lớp mới trong thời gian đăng ký môn học vào 11g và 17g hàng ngày. Sinh viên không đăng ký được môn học có thể chờ đăng ký lại sau thời gian cập nhật. Trường hợp cần hỗ trợ có thể gửi thư về Phòng Quản lý đào tạo:

Email: quanlydaotao@ou.edu.vn hoặc hung.np@ou.edu.vn

 • Các sinh viên hiện nay không còn học các môn chuyên môn và có thời gian để học hai môn tiếng Anh trong một học kỳ sẽ được Phòng Quản lý đào tạo hỗ trợ cho đăng ký để kịp hoàn tất việc học tập.