Thông báo cho sinh viên

Thông báo Học phí Đại học Chính quy năm học 2018 – 2019
Thông báo Học phí Đại học Chính quy năm học 2018 – 2019(26/08/2018) Học phí Chính quy Khóa 2014 Năm học 2018-2019 Học phí Chính quy Khóa 2015... Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Năm 2018 (Đợt 1)
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Năm 2018 (Đợt 1)(23/08/2018) Thực hiện kế hoạch số 1113/KH-ĐHM ngày 08/08/2018 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019 Căn cứ thông báo số 1801/TB-VSF, ngày 08/8/2018 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Danh sách đã nộp thẻ BHYT miễn giảm 2018
Danh sách đã nộp thẻ BHYT miễn giảm 2018(20/08/2018) Trạm Y tế thông báo đến Sinh viên: Danh sách sinh viên đã nộp thẻ... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện Xử lý nợ năm 2018
Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện Xử lý nợ năm 2018(16/08/2018) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học gửi đến quý Thầy Cô, các Anh/Chị... Chi tiết
Về việc đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa  trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019
Về việc đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và chủ động tham gia... Chi tiết
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019(09/08/2018) Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét trao học bổng như sau:... Chi tiết
Lịch học ” Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2018 – 2019
Lịch học ” Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên” năm học 2018 – 2019(08/08/2018) Tân sinh viên xem lịch sinh hoạt công dân và tham dự đầy đủ theo... Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội năm học 2018 – 2019 Nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho Sinh viên trong việc xác nhận chế độ... Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên
Thông báo về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên(31/07/2018) THÔNG BÁO Về việc xác nhận tiền miễn, giảm học phí đối với sinh viên... Chi tiết
Thông báo về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ I/2018-2019
Thông báo về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ I/2018-2019(27/07/2018) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc mở MSSV học kỳ I/208-2019 Xem... Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên xếp loại rèn luyện yếu, kém (dưới 50 điểm) học kỳ 2 năm học 2017 – 2018
Thông báo danh sách sinh viên xếp loại rèn luyện yếu, kém (dưới 50 điểm) học kỳ 2 năm học 2017 – 2018(18/07/2018) Căn cứ Quy chế 312/QĐ-ĐHM ngày 16/03/2016 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2018
Thông báo tuyển sinh đi học tại Ma-rốc năm 2018(09/07/2018) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học gửi đến quý Thầy Cô, các Anh/Chị... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào và Vương quốc Căm-pu-chia năm 2018
Thông báo tuyển sinh đi học tại CHDCND Lào và Vương quốc Căm-pu-chia năm 2018 Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học gửi đến quý Thầy Cô, các Anh/Chị... Chi tiết
Thông báo V/v mua BHYT, BHTN cho sinh viên năm 2018 – 2019
Thông báo V/v mua BHYT, BHTN cho sinh viên năm 2018 – 2019(06/07/2018) 1. Thông báo BHYT,BHTN cho sinh viên năm học 2018-2019 2. Danh sách bệnh viện... Chi tiết
Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2018
Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2018 Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8... Chi tiết
Thông báo thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy  Học kỳ 3 Năm học 2017 – 2018
Thông báo thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú hệ chính quy Học kỳ 3 Năm học 2017 – 2018(22/06/2018) Căn cứ QĐ số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác... Chi tiết
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2017 – 2018 Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm... Chi tiết
Về việc tổ chức khóa học ngắn hạn “Kiến thức cơ bản về Sở hữu trí tuệ”
Về việc tổ chức khóa học ngắn hạn “Kiến thức cơ bản về Sở hữu trí tuệ”(18/06/2018) Phòng Công tác Sinh viên Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh tổ chức... Chi tiết
Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện”  chủ đề “Nét đẹp văn hóa Phương Nam”
Về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Nét đẹp văn hóa Phương Nam”(28/05/2018) Căn cứ theo kế hoạch số 308/KH-CTSV ngày 28/08/2017 về việc tổ chức chương trình... Chi tiết
Thông báo đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa  trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018
Thông báo đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018(25/05/2018) Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và chủ động tham gia... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018 Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16(12/05/2018) THÔNG BÁO Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16 Học bổng Nghị lực dành cho... Chi tiết
EXCELLENT PRESENTERS 2018 – STEP FORWARD
EXCELLENT PRESENTERS 2018 – STEP FORWARD(16/04/2018) EXCELLENT PRESENTERS 2018 – STEP FORWARD + Là cuộc thi thuyết trình – hùng biện... Chi tiết
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019(21/03/2018) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học thông báo đến quý Thầy Cô, các... Chi tiết
Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2018
Thông báo xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2018 Phòng Quản lý đào tạo thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 4/2018.... Chi tiết
Thông báo kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018
Thông báo kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm học 2017 – 2018(12/03/2018) Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 1 năm... Chi tiết
Thông báo Kế hoạch đánh giá rèn luyện năm học 2017 – 2018
Thông báo Kế hoạch đánh giá rèn luyện năm học 2017 – 2018(30/01/2018) Nhằm thống nhất trong kế hoạch làm việc, đồng thời đảm bảo tiến độ thực... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018 Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT-2017 ĐỢT 2
THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT-2017 ĐỢT 2(15/01/2018) THÔNG BÁO V/V NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN KHÓA 2014,2015,2016,2017 CỦA CÁC... Chi tiết
THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT-2017
THÔNG BÁO NHẬN THẺ BHYT-2017(26/12/2017) THÔNG BÁO V/V NHẬN THẺ BẢO HIỂM Y TẾ SINH VIÊN KHÓA 2015,2016,2017 CỦA CÁC... Chi tiết
Thông báo về việc cho nghỉ học và thi trước diễn biến của bão số 16 năm 2017
Thông báo về việc cho nghỉ học và thi trước diễn biến của bão số 16 năm 2017(24/12/2017) Căn cứ công điện số: 7924/CĐ-UBND lúc 19:16 ngày 24 tháng 12 năm 2017 về... Chi tiết
Thông báo đã khắc phục sự cố hệ thống rèn luyện sinh viên.
Thông báo đã khắc phục sự cố hệ thống rèn luyện sinh viên.(12/12/2017) Thân gửi các bạn sinh viên, Trong học kỳ 2 và 3 năm học 2016... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện”  chủ đề “Bảo vệ Tổ quốc”
Thông báo về việc tổ chức chương trình “Nhân vật và Sự kiện” chủ đề “Bảo vệ Tổ quốc”(04/12/2017) Căn cứ theo kế hoạch số 308/KH-CTSV ngày 28/08/2017 về việc tổ chức chương trình... Chi tiết