Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm học 2018 – 2019(02/08/2019) Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 2 năm... Chi tiết
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020(17/07/2019) Căn cứ quyết định số 2118/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo về việc tham gia BHYT- BHTN 2019-2020
Thông báo về việc tham gia BHYT- BHTN 2019-2020(10/07/2019) Trạm Y Tế xin thông báo đến các bạn sinh viên về việc tham gia... Chi tiết
Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019
Thông báo kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 8 năm 2019(04/07/2019) Phòng Quản lý Đào tạo xin thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch... Chi tiết
Thông báo Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt xét ngày 06/5/2019
Thông báo Kế hoạch phát bằng tốt nghiệp đợt xét ngày 06/5/2019 Phòng Quản lý Đào tạo xin thông báo đến các bạn sinh viên kế hoạch... Chi tiết
Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật
Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật(10/06/2019) Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng “Người bạn đồng hành” năm... Chi tiết
Thông báo Về việc tổ chức Chương trình “Nhân vật và Sự kiện”  Chủ đề “Ký ức Điện Biên”
Thông báo Về việc tổ chức Chương trình “Nhân vật và Sự kiện” Chủ đề “Ký ức Điện Biên” Căn cứ kế hoạch số 413/KH-CTSV ngày 30/8/2018 về việc tổ chức Chương trình “Nhân... Chi tiết
Thông báo về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ III/2018-2019
Thông báo về việc khóa và mở mã số sinh viên (MSSV) Học kỳ III/2018-2019(20/03/2019) Căn cứ Điều 14 Quy chế học vụ theo học chế tín chỉ ban hành... Chi tiết
Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2019
Thông báo về việc xét tốt nghiệp đợt tháng 4 năm 2019(13/03/2019) Căn cứ vào kế hoạch học tập năm học 2018-2019 đã được Ban Giám hiệu... Chi tiết
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho sinh viên khóa 2015, NH 2018 – 2019
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho sinh viên khóa 2015, NH 2018 – 2019(08/03/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo V/v nhận thẻ BHYT năm học 2018-2019
Thông báo V/v nhận thẻ BHYT năm học 2018-2019(08/01/2019) Trạm Y tế thông báo đến các bạn Sinh viên V/v nhận thẻ BHT năm... Chi tiết
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2018 – 2019 – KHÓA 2015, 2016, 2017
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2018 – 2019 – KHÓA 2015, 2016, 2017(07/12/2018) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 (đợt Tháng 12)
Thông báo Tổ chức Lễ tốt nghiệp năm 2018 (đợt Tháng 12)(29/11/2018) Thực hiện kế hoạch năm học 2018 – 2019, Nhà trường sẽ tổ chức Lễ... Chi tiết
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Tân SV khóa 2018, NH 2018 – 2019
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Tân SV khóa 2018, NH 2018 – 2019(10/11/2018) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo về việc khóa và mở MSSV Học kỳ II năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc khóa và mở MSSV Học kỳ II năm học 2018 – 2019(09/11/2018) Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc khóa và mở MSSV Học kỳ... Chi tiết
Thông báo về việc sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình
Thông báo về việc sinh viên đăng ký học cùng lúc hai chương trình(26/10/2018) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc sinh viên đăng ký học cùng... Chi tiết
Danh sách sinh viên đã nộp thẻ BHYT miễn giảm năm 2018
Danh sách sinh viên đã nộp thẻ BHYT miễn giảm năm 2018(11/10/2018) Trạm Y tế thông báo Danh sách sinh viên đã nộp thẻ BHYT miễn giảm... Chi tiết
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018
Thông báo về việc kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm học 2017 – 2018 Nhằm mục đích kiểm tra minh chứng các hoạt động trong học kỳ 3 năm... Chi tiết
Thông báo Về việc tổ chức Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên Năm  học 2018 – 2019
Thông báo Về việc tổ chức Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sinh viên Năm học 2018 – 2019 Thực hiện Kế hoạch số 1420/KH-ĐHM ngày 08/10/2018 về kế hoach Chương trình gặp gỡ... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019(05/10/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV” – Đợt 2 NH 2018 – 2019 cho Tân SV khóa 2018
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV” – Đợt 2 NH 2018 – 2019 cho Tân SV khóa 2018 Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2018
Thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 11 năm 2018(26/09/2018) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo Kế hoạch xét tốt nghiệp đợt tháng 11... Chi tiết
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệpđợt xét tốt nghiệp ngày 15/8/2018
Thông báo về việc phát bằng tốt nghiệpđợt xét tốt nghiệp ngày 15/8/2018(20/09/2018) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc phát bằng tốt nghiệp đợt xét... Chi tiết
Thông báo Học phí Đại học Chính quy năm học 2018 – 2019
Thông báo Học phí Đại học Chính quy năm học 2018 – 2019(26/08/2018) Học phí Chính quy Khóa 2014 Năm học 2018-2019 Học phí Chính quy Khóa 2015... Chi tiết
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Năm 2018 (Đợt 1)
Thông báo tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy Năm 2018 (Đợt 1)(23/08/2018) Thực hiện kế hoạch số 1113/KH-ĐHM ngày 08/08/2018 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019 Căn cứ thông báo số 1801/TB-VSF, ngày 08/8/2018 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Danh sách đã nộp thẻ BHYT miễn giảm 2018
Danh sách đã nộp thẻ BHYT miễn giảm 2018(20/08/2018) Trạm Y tế thông báo đến Sinh viên: Danh sách sinh viên đã nộp thẻ... Chi tiết
Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện Xử lý nợ năm 2018
Thông báo tuyển sinh đi học tại Liên bang Nga theo diện Xử lý nợ năm 2018(16/08/2018) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học gửi đến quý Thầy Cô, các Anh/Chị... Chi tiết
Về việc đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa  trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019
Về việc đăng ký kế hoạch sinh hoạt ngoại khóa trong học kỳ 1 năm học 2018 – 2019 Nhằm mục đích hỗ trợ sinh viên lập kế hoạch và chủ động tham gia... Chi tiết
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019(09/08/2018) Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét trao học bổng như sau:... Chi tiết