Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2023 (đợt 1)
Thông báo về việc tổ chức lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2023 (đợt 1)(25/05/2023) Thực hiện kế hoạch số 1027/KH-ĐHM ngày 15/5/2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2023
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2023(10/04/2023) Phòng Quản lý đào tạo thông báo đến Anh/Chị danh sách sinh viên (dự kiến) đủ điều... Chi tiết
Thông báo Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sv đại học chính quy NH 2022-2023
Thông báo Chương trình gặp gỡ và trao đổi với sv đại học chính quy NH 2022-2023(01/03/2023) Thực hiện Kế hoạch số 243/KH-ĐHM ngày 20/02/2023 về việc tổ chức chương trình “Gặp... Chi tiết
Thông báo về việc đăng ký ngoại trú học kỳ 2 năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc đăng ký ngoại trú học kỳ 2 năm học 2022 – 2023 Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp Đại học chính quy năm 2022 (đợt 2)(23/12/2022) Thực hiện kế hoạch số 2337/KH-ĐHM ngày 15/12/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa
Thông báo Về việc cảnh giác với các hình thức lừa đảo qua hình thức mua hàng hóa(16/12/2022) Thời gian vừa qua nhiều hình thức lừa đảo phát sinh, Phòng Công tác Sinh... Chi tiết
Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022
Thông báo về việc thực hiện Bài thu hoạch Tuần sinh hoạt công dân – sinh viên cho sinh viên khóa 2022(05/12/2022) Căn cứ kế hoạch số 1728/KH-ĐHM ngày 26/09/2022 của Trường Đại học Mở Thành phố... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2022(24/11/2022) Thực hiện kế hoạch số 1407/KH-ĐHM ngày 04/8/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP)
Về việc triển khai học bổng SIIT Short Term Internship Program (STIP) Theo Tờ trình số 636/HTQLKH ngày 18/10/2022 của phòng Hợp tác và Quản lý khoa... Chi tiết
Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023
Thông báo Về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2022 – 2023(11/10/2022) Căn cứ Kế hoạch số: 1477/KH-ĐHM ngày 16/8/2022 về việc tổ chức Lễ Khai giảng... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2022 – 2023(06/10/2022) Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2022 – 2023 Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học... Chi tiết
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh Năm học 2022 – 2023
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh Năm học 2022 – 2023 Căn cứ Quyết định số 2762/QĐ-ĐHM ngày 31/12/2021 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú học kỳ 1 NH 2022-2023
Thông báo về việc sinh viên thực hiện đăng ký thông tin ngoại trú học kỳ 1 NH 2022-2023(27/09/2022) Theo Quyết định số 584/QĐ-ĐHM ngày 15/8/2013 về việc ban hành Quy chế công tác... Chi tiết
Thông báo Về việc nhận quà tặng (ba lô) và Đồng phục thể dục tân sinh viên khóa 2022
Thông báo Về việc nhận quà tặng (ba lô) và Đồng phục thể dục tân sinh viên khóa 2022(24/09/2022) Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn sinh viên đến... Chi tiết
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2022 – 2023
Thông báo về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2022 – 2023(13/09/2022) Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng... Chi tiết
Thông báo về học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học do Quỹ học bổng VAS hỗ trợ
Thông báo về học bổng dành cho sinh viên nghèo hiếu học do Quỹ học bổng VAS hỗ trợ Theo thông tin cuả Công ty Cổ phần Tập đoàn VAS Nghi Sơn về Quỹ... Chi tiết
Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022
Thông báo về việc Giải thưởng Nữ sinh khoa học công nghệ Việt Nam năm 2022(08/09/2022) Căn cứ Công văn số 10271-CV/TWĐTN-KHCN ngày 15 tháng 8 năm 2022 của Bí thư... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”
Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”(11/08/2022) Căn cứ kế hoạch số 564/KH-CTSVTT ngày 02/8/2022 của Phòng Công tác sinh viên và... Chi tiết