Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”
Thông báo về việc tổ chức báo cáo chuyên đề tâm lý “Nhận diện và chuyển hóa cảm xúc”(11/08/2022) Căn cứ kế hoạch số 564/KH-CTSVTT ngày 02/8/2022 của Phòng Công tác sinh viên và... Chi tiết
Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2022
Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2022(29/06/2022) Căn cứ kế hoạch số 1093/KH-ĐHM, ngày 22/06/2022 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ... Chi tiết
Thông báo về việc cho thuê lễ phục Cử nhân để chụp hình tốt nghiệp năm 2021
Thông báo về việc cho thuê lễ phục Cử nhân để chụp hình tốt nghiệp năm 2021(07/03/2022) Nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp trong năm 2021 có nhu cầu thuê lễ... Chi tiết
Thông báo về việc cho thuê lễ phục Cử nhân để chụp hình tốt nghiệp năm 2021
Thông báo về việc cho thuê lễ phục Cử nhân để chụp hình tốt nghiệp năm 2021(05/03/2022) Nhằm hỗ trợ sinh viên tốt nghiệp trong năm 2021 có nhu cầu thuê lễ... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2021
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2021(01/03/2022) Thực hiện kế hoạch số 95/KH-ĐHM ngày 17/01/2022 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo Về việc tuyển thành viên tham gia Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp
Thông báo Về việc tuyển thành viên tham gia Câu lạc bộ Sinh viên khởi nghiệp Căn cứ đề án Hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp của Nhà trường; Phòng Công... Chi tiết
Thông báo về việc tham gia khảo sát về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và kỹ năng
Thông báo về việc tham gia khảo sát về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và kỹ năng(16/02/2022) Căn cứ số 15/KH-CTSV ngày 10/01/2022 về Kế hoạch Khảo sát sinh viên về hoạt... Chi tiết
Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2021 – 2022
Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2021 – 2022(20/01/2022) Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Khuyến khích... Chi tiết
Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2021
Thông báo phát thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2021(19/01/2022) THÔNG BÁO Về việc phát thẻ bảo hiểm y tế cho sinh viên khóa 2021... Chi tiết