Thông báo cho sinh viên

Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Năm học 2020 – 2021 (Đợt 2)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Năm học 2020 – 2021 (Đợt 2)(23/08/2021) Theo quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp... Chi tiết
Thông báo Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021
Thông báo Tổ chức vòng chung kết Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021(26/07/2021) Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ... Chi tiết
Thông báo v/v tham gia BHYT-BHTN cho sinh viên năm 2021-2022
Thông báo v/v tham gia BHYT-BHTN cho sinh viên năm 2021-2022(12/07/2021) Trạm Y tế trường Đại học Mở TP.HCM thông báo về việc tham gia BHYT-BHTN... Chi tiết
Thông báo Kết quả vòng 3  Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021
Thông báo Kết quả vòng 3 Cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021 Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ... Chi tiết
Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2021 – 2022
Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2021 – 2022(01/07/2021) Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng... Chi tiết
Thông báo gia hạn thời gian nhận clip dự thi Cuộc thi “OU Review”
Thông báo gia hạn thời gian nhận clip dự thi Cuộc thi “OU Review” Căn cứ kế hoạch 262/KH-CTSV của Phòng Công tác Sinh viên về việc tổ chức... Chi tiết
Thông báo điều lệ Cuộc thi video clip “REVIEW Ngành học OU”
Thông báo điều lệ Cuộc thi video clip “REVIEW Ngành học OU”(19/05/2021) ĐIỀU LỆ Cuộc thi video clip “REVIEW Ngành học OU” (Ban hành kèm theo Kế... Chi tiết
Về việc sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế
Về việc sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế(17/05/2021) Thông báo sinh viên nhận lại tiền thoái thu bảo hiểm y tế Xem chi... Chi tiết
Thông báo Tham gia khảo sát về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và kỹ năng
Thông báo Tham gia khảo sát về hoạt động hỗ trợ sinh viên khởi nghiệp và kỹ năng(20/04/2021) Căn cứ số 84/KH-CTSV ngày 01/03/2021 về Kế hoạch Khảo sát sinh viên về hoạt... Chi tiết
Thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2020-2021
Thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3 năm học 2020-2021(13/04/2021) Phòng Quản lý đào tạo thông báo về việc mở khóa MSSV Học kỳ 3... Chi tiết
THÔNG TIN CUỘC THI SÁNG TẠO MỞ RỘNG
THÔNG TIN CUỘC THI SÁNG TẠO MỞ RỘNG(07/04/2021) Cuộc thi Sáng tạo Mở rộng là hoạt động thường niên của Chính quyền Thành... Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2021
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2021(06/04/2021) Thông báo về danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021
Thông báo Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” Năm 2021(30/03/2021) Căn cứ kế hoạch số 487/KH-ĐHM, ngày 19/03/2021 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ... Chi tiết
Thông báo Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” 2021
Thông báo Cuộc thi “Phụ nữ khởi nghiệp” 2021(19/02/2021) Tiếp tục thực hiện Đề án Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025,... Chi tiết