Thông báo cho sinh viên

Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3)
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 3)(10/01/2024) Thực hiện kế hoạch số 45/KH-ĐHM ngày 08/01/2024 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực tiếng Anh năm học 2023 – 2024(31/10/2023) Căn cứ Quyết định số 2235/QĐ-ĐHM ngày 07/08/2023 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023
Thông báo về việc tuyên truyền hưởng ứng Cuộc thi “Chung tay vì an toàn giao thông” năm 2023(18/10/2023) Căn cứ công văn số 5498/BGDĐT-GDCTHSSV  ngày 03 tháng 10 năm 2023 của Bộ Giáo... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 2)
Thông báo về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp hệ Đại học chính quy năm 2023 (đợt 2)(13/10/2023) Thực hiện kế hoạch số 2129/KH-ĐHM ngày 19/9/2023 về việc tổ chức Lễ tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024
Thông báo về việc tham dự Lễ Khai giảng năm học 2023 – 2024(11/10/2023) Căn cứ Kế hoạch số1819/KH-ĐHM ngày 18/8/2023 về việc tổ chức Lễ Khai giảng năm... Chi tiết
Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật
Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Luật Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xây dựng
Thông báo về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 khoa Xây dựng Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về... Chi tiết
Thông báo V/v tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023
Thông báo V/v tham gia Liên hoan phim toàn quốc về an toàn giao thông năm 2023 Căn cứ công văn số 4848/BGDĐT-GDCTHSSV  ngày 07 tháng 9 năm 2023 của Bộ Giáo... Chi tiết
Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Ngoại ngữ
Thông báo Về việc tổ chức “Tuần Sinh hoạt công dân – sinh viên” năm học 2023 – 2024 – Đợt 2 – Khoa Ngoại ngữ Căn cứ kế hoạch số 1914/KH-ĐHM ngày 29/8/2023 của Trường Đại học Mở TP.HCM  về... Chi tiết
Thông báo về việc nhận Đồng phục thể dục và quà tặng Ba lô cho tân sinh viên khóa 2023
Thông báo về việc nhận Đồng phục thể dục và quà tặng Ba lô cho tân sinh viên khóa 2023(20/09/2023) Phòng Công tác sinh viên và Truyền thông thân mời các bạn tân sinh viên... Chi tiết
Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” năm 2023
Thông báo V/v Tổ chức cuộc thi “Sinh viên với ý tưởng sáng tạo và khởi nghiệp” năm 2023(05/09/2023) Căn cứ kế hoạch số 1786/KH-ĐHM, ngày 15/08/2023 của Trường Đại học Mở Tp. Hồ... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng Năm học 2023 – 2024(18/08/2023) Căn cứ Quyết định số 2178/QĐ-ĐHM ngày 30/09/2020 về việc ban hành Quy định học... Chi tiết
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2023 – 2024 Căn cứ Quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28 tháng 5 năm 2020 của Hiệu trưởng... Chi tiết
Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2023 – 2024
Thông báo Về việc xác nhận hồ sơ vay vốn ngân hàng chính sách xã hội Năm học 2023 – 2024(11/08/2023) Căn cứ theo Quyết định 157/2007/QĐ-TTg ngày 27/09/2007của Thủ tướng Chính phủ về tín dụng... Chi tiết
Thông báo về Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023
Thông báo về Giải thưởng KOVA lần thứ 21 năm 2023(06/07/2023) Để tạo điều kiện sinh viên tiếp cận được Giải thưởng KOVA lần thứ 21... Chi tiết