ou news full (1)

Chào mừng quý vị đến với cổng thông tin tin tức qua phim ảnh của Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh. Các bản tin này được thực hiện thông qua đội ngũ của Trường và các đối tác. Vui lòng ghi rõ nguồn trích khi sử dụng hoặc liên hệ với chúng tôi để có được phiên bản tốt nhất.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ: 028 39300077 news@ou.edu.vn

icon1