SỔ TAY SINH VIÊN

BẠN VUI LÒNG TRUY CẬP VÀO TỪNG ĐƯỜNG DẪN BÊN DƯỚI ĐỂ XEM SỔ TAY SINH VIÊN TƯƠNG ỨNG

2020

2019

SO TAY SINH VIEN DH MO 2018-01

Bia So tay 2017

STSV2016

Các thông tin bạn không thể tìm thấy trong sổ tay Sinh viên.

Vui lòng xem trong các chuyên mục Sinh viên trên http://www.ou.edu.vn hoặc xem tại website các đơn vị thuộc trường.

Trường hợp khác vui lòng truy cập Cổng thông tin cố vấn học tập để đặt câu hỏi cho Cố vấn học tập của bạn