Cổng thông tin Sổ tay SV, Quy trình CTSV, Sinh hoạt Công dân

SỔ TAY SINH VIÊN TRỰC TUYẾN CÁC KHOÁ ĐANG HỌC

CÁC QUY TRÌNH CỦA PHÒNG CÔNG TÁC SINH VIÊN

XEM QUY TRÌNH CẤP TRƯỜNG

XEM QUY TRÌNH CẤP PHÒNG

THÔNG BÁO SINH HOẠT CÔNG DÂN

Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Sinh viên khóa 2016, NH 2019 – 2020
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Sinh viên khóa 2016, NH 2019 – 2020(19/05/2020) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo Tổ chức “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2016
Thông báo Tổ chức “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2016(29/04/2020) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Sinh viên khóa 2017, NH 2019 – 2020
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Sinh viên khóa 2017, NH 2019 – 2020(19/12/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho SV khóa 2018, NH 2019 – 2020
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho SV khóa 2018, NH 2019 – 2020(06/12/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Tân SV khóa 2019, NH 2019 – 2020
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Tân SV khóa 2019, NH 2019 – 2020(22/11/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo Lịch sinh hoạt Đợt 2 – “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020, KHÓA 2019
Thông báo Lịch sinh hoạt Đợt 2 – “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020, KHÓA 2019(14/10/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2017
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2017(26/09/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức – “Tuần SHCD-SV” cho các khóa, Năm học 2019 – 2020
Thông báo Lịch tổ chức – “Tuần SHCD-SV” cho các khóa, Năm học 2019 – 2020(23/09/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2018
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2018(20/09/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Tân sinh viên khởi động năm học mới với tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 – 2020
Tân sinh viên khởi động năm học mới với tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 – 2020(15/09/2019) Từ ngày 5/9/2019 đến ngày 15/9/2019, tại Hội trường 602 cơ sở 97 Võ Văn... Chi tiết