Cổng thông tin Sinh hoạt Công dân

Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho SV khóa 2018, NH 2019 – 2020
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho SV khóa 2018, NH 2019 – 2020(06/12/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Tân SV khóa 2019, NH 2019 – 2020
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho Tân SV khóa 2019, NH 2019 – 2020(22/11/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo Lịch sinh hoạt Đợt 2 – “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020, KHÓA 2019
Thông báo Lịch sinh hoạt Đợt 2 – “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020, KHÓA 2019(14/10/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2017
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2017(26/09/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo Lịch tổ chức – “Tuần SHCD-SV” cho các khóa, Năm học 2019 – 2020
Thông báo Lịch tổ chức – “Tuần SHCD-SV” cho các khóa, Năm học 2019 – 2020(23/09/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2018
Thông báo lịch sinh hoạt “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2018(20/09/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Tân sinh viên khởi động năm học mới với tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 – 2020
Tân sinh viên khởi động năm học mới với tuần sinh hoạt công dân năm học 2019 – 2020(15/09/2019) Từ ngày 5/9/2019 đến ngày 15/9/2019, tại Hội trường 602 cơ sở 97 Võ Văn... Chi tiết
Thông báo tổ chức “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2019
Thông báo tổ chức “Tuần SHCD-SV”, Năm học 2019 – 2020 – KHÓA 2019(04/09/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 08/7/2019 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho sinh viên khóa 2015, NH 2018 – 2019
Thông báo thực hiện bài thu hoạch Tuần Sinh hoạt công dân – Sinh viên cho sinh viên khóa 2015, NH 2018 – 2019(08/03/2019) Căn cứ kế hoạch số 1146/KH-ĐHM ngày 13/8/2018 về việc kế hoạch tổ chức “Tuần... Chi tiết