Học phí

Trường ĐH Mở Tp. HCM là trường ĐH công lập nên mức học phí được tính theo nghị định 49 của Chính phủ (mức học phí từng học kỳ tùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký). Mức học phí bình quân của khối ngành Kinh tế – xã hội: Khoảng 3,0 triệu đến 3,5 triệu đồng/Học kỳ; khối ngành Kỹ thuật – công nghệ: Khoảng 3,5 triệu đến 4,0 triệu đồng/Học kỳ