TS Nguyễn Văn Phúc

Thế mạnh nổi trội của trường là chương trình đào tạo được thiết kế theo hướng thực hành, thực tế, gắn với nhu cầu của xã hội, thị trường lao động.