Lịch thi

Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 3 năm học 2021-2022 đại học chính quy(15/08/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 3... Chi tiết
Thông báo bổ sung lịch thi môn Ngữ nghĩa- Ngữ dụng học, mã môn ENGL1251
Thông báo bổ sung lịch thi môn Ngữ nghĩa- Ngữ dụng học, mã môn ENGL1251(18/07/2022) Căn cứ công văn số 240/NN V/v Tổ chức thi cho lớp Ngữ nghĩa – Ngữ... Chi tiết
Thông báo lịch thi theo công văn 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022
Thông báo lịch thi theo công văn 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022(02/06/2022) Căn cứ công văn số 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022 Tờ trình Về việc đề nghị phương... Chi tiết
Thông báo danh sách nhóm lớp môn học điều chỉnh lịch thi theo CV 103/KXD ngày 23/05/2022
Thông báo danh sách nhóm lớp môn học điều chỉnh lịch thi theo CV 103/KXD ngày 23/05/2022(26/05/2022) Căn cứ công văn số 103/KXD ngày 23/05/2022 V/v điều chỉnh lịch thi môn Kết... Chi tiết
Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022
Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022(13/05/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022;... Chi tiết
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy(29/04/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2... Chi tiết