Lịch thi

Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Phân tích thiết kế hệ thống (ITEC6406)
Thông báo điều chỉnh lịch thi môn Phân tích thiết kế hệ thống (ITEC6406)(08/09/2023) Chào các bạn sinh viên thân mến,          Căn cứ công văn số 0074/CV-CNTT V/v... Chi tiết
Thông báo bổ sung lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 đại học chính quy
Thông báo bổ sung lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 đại học chính quy(23/08/2023) Phòng Quản lý đào tạo thông báo bổ sung lịch thi học kỳ 2 năm... Chi tiết
Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2022-2023 đại học chính quy
Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2022-2023 đại học chính quy(24/07/2023) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 3 năm học 2022-2023... Chi tiết
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 đại học chính quy
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023 đại học chính quy(06/04/2023) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2022-2023... Chi tiết
Thông báo điều chỉnh cơ sở thi đối với các nhóm lớp môn học thi ca 3, 4, 5 ngày 13/01/2023
Thông báo điều chỉnh cơ sở thi đối với các nhóm lớp môn học thi ca 3, 4, 5 ngày 13/01/2023(21/12/2022) Căn cứ Kế hoạch số 2303/KH-ĐHM ngày 12/12/2022 Kế hoạch Tổ chức chào mừng ngày... Chi tiết
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 1 năm học 2022-2023 đại học chính quy
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 1 năm học 2022-2023 đại học chính quy(05/12/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 1... Chi tiết