Lịch thi

Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021
Lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021(11/12/2020) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo lịch thi học kỳ 1 năm học 2020-2021.... Chi tiết
Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2019-2020
Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2019-2020(13/08/2020) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Lịch thi Học kỳ 3 năm học 2019-2020 Chi... Chi tiết
Thông báo bổ sung lịch thi môn Dự toán xây dựng (mã môn CMAN3304) nhóm QX71
Thông báo bổ sung lịch thi môn Dự toán xây dựng (mã môn CMAN3304) nhóm QX71(07/07/2020) Căn cứ công văn số 150/XD ngày 06 tháng 7 năm 2020 của Khoa Xây... Chi tiết