Lịch thi

Thông báo tạm ngừng lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo tạm ngừng lịch thi cuối kỳ học kỳ 2 năm học 2020-2021(24/05/2021) Phòng Quản lý đào tạo thông báo Về việc tạm ngừng lịch thi cuối kỳ... Chi tiết
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021
Thông báo lịch thi học kỳ 2 năm học 2020-2021(14/05/2021) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo Lịch thi Học kỳ 2 năm học 2020-2021 Xem... Chi tiết
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2021
Thông báo danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp đợt tháng 05 năm 2021(06/04/2021) Thông báo về danh sách sinh viên dự kiến đủ điều kiện xét tốt nghiệp... Chi tiết
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi Đại học chính quy các ngày thi 28/02/2021 và ngày 07/03/2021
Thông báo về việc điều chỉnh lịch thi Đại học chính quy các ngày thi 28/02/2021 và ngày 07/03/2021(26/02/2021) Phòng Quản lý Đào tạo thông báo về việc điều chỉnh lịch thi Đại học chính... Chi tiết