Lịch thi

Thông báo lịch thi theo công văn 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022
Thông báo lịch thi theo công văn 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022(02/06/2022) Căn cứ công văn số 28/TTr-CNSH ngày 22/03/2022 Tờ trình Về việc đề nghị phương... Chi tiết
Thông báo danh sách nhóm lớp môn học điều chỉnh lịch thi theo CV 103/KXD ngày 23/05/2022
Thông báo danh sách nhóm lớp môn học điều chỉnh lịch thi theo CV 103/KXD ngày 23/05/2022(26/05/2022) Căn cứ công văn số 103/KXD ngày 23/05/2022 V/v điều chỉnh lịch thi môn Kết... Chi tiết
Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022
Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022(13/05/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi bổ sung HK2, 3-2020-2021 và HK1-2021-2022;... Chi tiết
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy
Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2 năm học 2021-2022 đại học chính quy(29/04/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) học kỳ 2... Chi tiết
Thông báo điều chỉnh ngày thi
Thông báo điều chỉnh ngày thi(05/04/2022) Căn cứ thông báo số 513/TB-ĐHM ngày 29 tháng 3 năm 2022 của Hiệu trưởng... Chi tiết
Thông báo điều chỉnh địa điểm thi các ca thi 3,4,5 ngày 03/04/2022
Thông báo điều chỉnh địa điểm thi các ca thi 3,4,5 ngày 03/04/2022(30/03/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo điều chỉnh địa điểm thi các ca thi... Chi tiết
Thông báo lịch thi trực tiếp
Thông báo lịch thi trực tiếp(16/03/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo lịch thi trực tiếp (Offline) các môn học... Chi tiết
Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến (Online)
Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm học 2021-2022 thi trực tuyến (Online)(18/02/2022) Phòng Quản lý Đào tạo Thông báo điều chỉnh lịch thi học kỳ 1 năm... Chi tiết