Bạn vui lòng dùng điện thoại quét mã QR hoặc nhấp vào link tương ứng với địa điểm bạn đến. Lưu ý rằng bạn phải chắc chắn đang ở địa điểm của chúng tôi thì mới khai báo. Việc khai báo không chính xác phải chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TẢI APP PC-COVID

BẠN BẤM VÀO LINK TRÊN ĐỂ TẢI APP VỀ MÁY ĐIỆN THOẠI. GOOGLE PLAY CHO CÁC MÁY DÙNG HỆ ĐIỀU HÀNH ANDROID. APP STORE CHO CÁC MÁY IPHONE

MAI THỊ LỰU, Q1

MÃ NÀY PHẢI DÙNG APP PC-COVID HOẶC ZALO ĐỂ QUÉT KHAI BÁO

CƠ SỞ BÌNH DƯƠNG

MÃ NÀY PHẢI DÙNG APP PC-COVID HOẶC ZALO ĐỂ QUÉT KHAI BÁO

CƠ SỞ LONG BÌNH

MÃ NÀY PHẢI DÙNG APP PC-COVID HOẶC ZALO ĐỂ QUÉT KHAI BÁO

NGUYỄN KIỆM, GV

MÃ NÀY PHẢI DÙNG APP PC-COVID HOẶC ZALO ĐỂ QUÉT KHAI BÁO.

CƠ SỞ NINH HOÀ

MÃ NÀY PHẢI DÙNG APP PC-COVID HOẶC ZALO ĐỂ QUÉT KHAI BÁO.