LKG24-10

CHÀO MỪNG QUÝ VỊ ĐẾN VỚI TRANG THÔNG TIN

VỀ LỄ KHAI GIẢNG

CỦA TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ TP. HỒ CHÍ MINH

PHÒNG CHỐNG DỊCH BỆNH COVID-19

Để thực hiện nghiêm túc công tác phòng chống dịch bệnh, xin quý vị và các bạn sinh viên cần lưu ý một số yêu cầu sau:

  1. Vui lòng đeo khẩu trang từ nơi cư trú đến nhà thi đấu và từ nhà thi đấu về nơi cư trú.
  2. Vui lòng đeo khẩu trang trong suốt quá trình tham dự lễ.
  3. Vui lòng ngồi đúng khu vực quy định của Ban tổ chức.
  4. Vui lòng khai báo y tế trên App NCOVI của Bộ Y tế và xuất trình khi vào cửa.
  5. Vui lòng cài đặt ứng dụng BlueZone mở Bluetooth của điện thoại và xuất trình khi vào cửa.
  6. Nếu có dấu hiệu: ho, sốt, khó thở, mệt mỏi vui lòng liên hệ với đơn vị y tế gần nhất và không tham dự lễ.
  7. Sinh viên giữ lại thư mời liên lưu của sinh viên để đối chiếu khi cộng điểm rèn luyện.

CHƯƠNG TRÌNH BUỔI LỄ

—Chúng tôi đang cập nhật—