DIỄN GIẢ VÀ KHÁCH MỜI

PGS. TS. Nguyễn Minh Kiều
TS. Trương Tiến Tùng
TS. Nguyễn Văn Tạo
TS. Nguyễn Hồng Sơn
TS. Hồ Ngọc Anh
TS. Hà Thúc Viên
TS. Đặng Thị Ngọc Lan
TS. Đặng Hải Đăng
TS. GVC. Đào Vân Vy
TS. Nguyễn Mậu Hùng
TS. Nguyễn Thị Phương Hảo
ThS. Hứa Văn Đức
ThS. Nguyễn Đức Trung
Ths. Hoàng Thị Hoà
ThS. Trần Tuấn Anh
Ths. Võ Thị Phương
ThS. Võ Thị Kim Anh
ThS. Phan Thị Anh Thư
Ths. Lê Thị Xuân Thuỳ
Nguyễn Bạch Trúc Như

CHƯƠNG TRÌNH

Chương trình dưới đây được đánh dấu theo số Phút và Giây của sự kiện. Quý vị có thể kéo nhanh để xem phần mình muốn.

TÀI LIỆU CỦA HỘI THẢO

Tài liệu chỉ được mở trước 01 ngày của Hội thảo.

VUI LÒNG TRUY CẬP VÀO ĐÂY ĐỂ LẤY TÀI LIỆU