BANNER-hb

dong gop hoc bong

cac loai hoc bong

truc tuyen(1)

line-clipart-page-break-7

LƯU Ý HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP SẼ ĐƯỢC TRƯỜNG TỰ ĐỘNG XÉT VÀ THÔNG BÁO QUA EMAIL CHO SINH VIÊN.

SINH VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP.

VUI LÒNG GỬI ĐÚNG SỐ TÀI KHOẢN CỦA BẠN CHO TRỢ LÝ SINH VIÊN KHOA QUA EMAIL CỦA BẠN KHI NHẬN ĐƯỢC YÊU CẦU.

line-clipart-page-break-7

KHÓ KHĂN DO NGẬP MẶN VÀ COVID 19

Học bổng này hết hạn ngày 5/5/2020

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

CAO ĐIỂM THIỆT HẠI DO THIÊN TAI BÃO, LŨ 2020

Vui lòng click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ HỌC TẬP

Hết hạn nộp hồ sơ vào ngày 26/03/2021

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2020

Chưa mở hệ thống, bạn vui lòng quay lại sau

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Chưa mở hệ thống, bạn vui lòng quay lại sau

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG TÀI NĂNG

Chưa mở hệ thống, bạn vui lòng quay lại sau

Vui lòng click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ

Chưa có chương trình, bạn vui lòng quay lại sau

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Please come back later

Click HERE to apply

See details HERE