BANNER-hb

dong gop hoc bong

cac loai hoc bong

truc tuyen(1)

line-clipart-page-break-7

LƯU Ý HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP SẼ ĐƯỢC TRƯỜNG TỰ ĐỘNG XÉT VÀ THÔNG BÁO QUA EMAIL CHO SINH VIÊN.

SINH VIÊN KHÔNG PHẢI NỘP HỒ SƠ XÉT HỌC BỔNG KHUYẾN KHÍCH HỌC TẬP.

VUI LÒNG GỬI ĐÚNG SỐ TÀI KHOẢN CỦA BẠN CHO TRỢ LÝ SINH VIÊN KHOA QUA EMAIL CỦA BẠN KHI NHẬN ĐƯỢC YÊU CẦU.

line-clipart-page-break-7

KHÓ KHĂN DO COVID-19

Học bổng này hết hạn ngày 18/7/2021

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG TIẾP SỨC ĐẾN TRƯỜNG

Hết hạn nộp hồ sơ : 17h00 ngày 31/10/2023.

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG VƯỢT KHÓ HỌC TẬP

Hết hạn nộp hồ sơ : 17h00 ngày 11/04/2024.

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG TUYỂN SINH 2023

Tân Sinh viên thực hiện theo hệ thống nhập học online hướng dẫn

(Hồ sơ học bổng đã được thu kèm theo hồ sơ nhập học )

line-clipart-page-break-7

NÂNG CAO NĂNG LỰC TIẾNG ANH

Hết hạn nộp hồ sơ : 17h00 ngày20/11/2023.

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

HỌC BỔNG TÀI NĂNG

Hết hạn nộp hồ sơ : 17h00 ngày 31/10/2023.

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

TRAO ĐỔI SINH VIÊN QUỐC TẾ

Chưa có chương trình, bạn vui lòng quay lại sau

Vui lòng Click TẠI ĐÂY để nộp hồ sơ

Vui lòng xem thông tin về học bổng tại đây

line-clipart-page-break-7

FOR INTERNATIONAL STUDENTS

Please come back later

Click HERE to apply

See details HERE