BANNER-hb

dong gop hoc bong

cac loai hoc bong

Xét học bổng trực tuyến

Thông báo về Học bổng

Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019(05/10/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019(23/08/2018) Căn cứ thông báo số 1801/TB-VSF, ngày 08/8/2018 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019(09/08/2018) Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét trao học bổng như sau:... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018(25/05/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16(12/05/2018) THÔNG BÁO Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16 Học bổng Nghị lực dành cho... Chi tiết
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019(21/03/2018) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học thông báo đến quý Thầy Cô, các... Chi tiết
Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2017 -2018
Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2017 -2018(20/03/2018) Căn cứ công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018(30/01/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017(18/12/2017) Căn cứ quyết định số 417/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định Học... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2016 – 2017
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2016 – 2017(12/10/2017) Căn cứ quyết định số 844/QĐ-ĐHM ngày 27/06/2016 về việc ban hành Quy định Học... Chi tiết
Thông báo chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018
Thông báo chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018(11/09/2017) Căn cứ thông báo số 1701/TB-VSF, ngày 15/8/2017 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Thông báo Danh sách Tân sinh viên nhận học bổng Tài năng.
Thông báo Danh sách Tân sinh viên nhận học bổng Tài năng.(01/08/2017) Trường đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh thông báo các Tân sinh viên có... Chi tiết
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau năm học 2016 – 2017
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau năm học 2016 – 2017(25/07/2017) Căn cứ công văn số 23/CV-BLL, ngày 13/7/2017 về việc cấp học bổng Đồng hương... Chi tiết
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ”
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ”(18/07/2017) Căn cứ chương trình trao tặng học bổng cho sinh viên năm 2017 của Ngân... Chi tiết
Thông báo Chương trình học bổng 2017 của Công ty SYMPTOMA GmbH (Cộng hòa Áo)
Thông báo Chương trình học bổng 2017 của Công ty SYMPTOMA GmbH (Cộng hòa Áo)(17/07/2017) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học thông báo tới các em sinh viên... Chi tiết
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017(14/06/2017) Căn cứ quyết định số 415/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 Căn cứ quyết định số 414/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết