BANNER-hb

VUI LÒNG KÉO XUỐNG DƯỚI ĐỂ XEM CÁC KHÓA TRƯỚC ĐÂY

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2023

Xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Khóa 2023

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2374/QĐ-ĐHM ngày 21/8/2023 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Đối tượng:

Sinh viên đang theo học hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học trong thời gian đào tạo chính khoá tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này quy định những nội dung liên quan đến xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên khoá 2023 hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các đối tượng như sau:

 • Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh toàn trường.
 • Thủ khoa ngành Tuyển sinh.
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).
 • Sinh viên có thành tích cao trong học tập.
 • Học bổng hợp tác địa phương.
 • Học bổng tăng cường.

2. Phạm vi áp dụng:

 • Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.
 • Sinh viên chỉ được nhận 01 trong 07 nhóm đối tượng được quy định tại điều 1 của quy định này và được hưởng mức học bổng có giá trị cao nhất.
 • Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
 • Các sinh viên không đủ điều kiện để thuộc các đối tượng được nêu tại Điều 1 của Quy định này; sẽ được xét theo Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy trình đô đại học – Chương trình đại trà hoặc chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí.
 2. Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong học kỳ.
 3. Mức học bổng chương trình chất lượng cao là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo chất lượng cao trong học kỳ.

THỜI GIAN - THỜI ĐIỂM XÉT, CẤP HỌC BỔNG

 1. Thời gian – Thời điểm xét học bổng Khuyến khích học tập:
 • Đối với sinh viên học kỳ 1 năm nhất: Sau khi có quyết định trúng tuyển của Trường và thí sinh đã hoàn tất các thủ tục nhập học.
 • Đối với sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất trở đi: Cuối mỗi học kỳ (sau khi có đủ điểm các môn học trong học kỳ).
 1. Thời gian cấp học bổng Khuyến khích học tập:
 • Học bổng được cấp theo từng học kỳ của năm học; Sau khi sinh viên đã hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí đối với Trường theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo.

THỦ KHOA - Á KHOA TUYỂN SINH TOÀN TRƯỜNG

 • Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh của Trường là học bổng khen thưởng thí sinh có điểm tổ hợp các môn để xét tuyển cao thứ nhất, cao thứ nhì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Mức học bổng:
STT Danh hiệu Số suất Hình thức tuyển sinh Mức học bổng

(Năm học thứ nhất)

Mức học bổng (năm học thứ hai, ba và bốn)
1. Thủ khoa tuyển sinh toàn trường 01 suất Học bạ 200% học phí/ năm học 100% hoc phí/ năm học
2. 01 suất Điểm thi THPT
3. Á khoa tuyển sinh toàn trường 01 suất Học bạ 180% học phí/ năm học 100% hoc phí/ năm học
4. 01 suất Điểm thi THPT

THỦ KHOA NGÀNH TUYỂN SINH

 • Thủ khoa ngành tuyển sinh là học bổng khen thưởng thí sinh có điểm tổ hợp các môn để xét tuyển cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Mức học bổng: 150% học phí/năm học thứ nhất và 100% học phí/năm học thứ hai, ba và bốn.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 4 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 1 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT ngoài chuyên và ngoài năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Sinh viên có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong đợt xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét, cấp học bổng

 • Tổng số suất học bổng Sinh viên có thành tích cao trong học tập là 300 suất cho tất cả các ngành đào tạo của Trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
150 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
75 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
75 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
 • Thời gian xét, cấp học bổng: Sinh viên có thành tích cao trong học tập được xét, cấp vào học kỳ 1 năm học thứ nhất.

HỌC BỔNG HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG

Hợp tác địa phương là học bổng trao tặng cho sinh viên theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thường trú tại địa phương các đơn vị hợp tác với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với mức học bổng 100% học phí/học kỳ 1 năm học thứ nhất.

HỌC BỔNG TĂNG CƯỜNG

Học bổng tăng cường là học bổng khen thưởng sinh viên có thành tích cao vào các ngành Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán, Kiểm toán trong đợt xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét, cấp học bổng

 • Tổng số suất học bổng tăng cường là 100 suất cho các ngành Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng, Kế toán, Kiểm toán.
 • Mức học bổng:

Số suất

Mức học bổng
50 suất cho Sinh viên Nữ – học ngành Kiến trúc, Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng 10% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
50 suất cho Sinh viên Nam – học ngành Kế toán, Kiểm toán 10% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG TỪ HỌC KỲ 2 NĂM THỨ NHẤT TRỞ ĐI

1. Đối tượng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Áp dụng đối với các sinh viên thuộc đối tượng đã nhận một trong các loại học bổng cụ thể:

 • Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh toàn trường.
 • Thủ khoa ngành Tuyển sinh.
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn chung xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Tiêu chuẩn:

 • Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập các môn học lần đầu trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học đã đạt và không tính điểm các môn học lại lần hai).
 • Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Điều kiện:

 • Sinh viên thuộc các đối tượng quy định tại Điều 9 Chương III của quy định này phải duy trì Điểm Trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ xét, cấp như sau:
  • Điểm trung bình tích luỹ các môn học trong học kỳ xét, cấp từ 2,5 trở lên (theo thang điểm 4)
  • Điểm rèn luyện tích luỹ trong học kỳ xét, cấp: từ 75 điểm trở lên
 • Không có môn học dưới 4 điểm (theo thang điểm 10). Riêng đối với môn ngoại ngữ không chuyên hoặc ngoại ngữ phụ phải từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
 • Không tính điểm các môn học được miễn, giảm theo quy định hiện hành.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.
 • Học bổng sẽ kết thúc kể từ lúc sinh viên không đủ điều kiện – tiêu chuẩn như quy định nêu trên.

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2022

Xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Khóa 2022

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 2282/QĐ-ĐHM ngày 06/9/2022 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Đối tượng:

Sinh viên đang theo học hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học trong thời gian đào tạo chính khoá tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này quy định những nội dung liên quan đến xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên khoá 2022 hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các đối tượng như sau:

 1. Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh toàn trường.
 2. Thủ khoa ngành Tuyển sinh.
 3. Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 4. Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).
 5. Sinh viên có thành tích cao trong học tập.
 6. Học bổng hợp tác địa phương.

2. Phạm vi áp dụng:

 • Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.
 • Sinh viên chỉ được nhận 01 trong 06 nhóm đối tượng được quy định tại điều 1 của quy định này và được hưởng mức học bổng có giá trị cao nhất.
 • Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
 • Các sinh viên không đủ điều kiện để thuộc các đối tượng được nêu tại Điều 1 của Quy định này; sẽ được xét theo Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy trình đô đại học – Chương trình đại trà hoặc chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí.
 2. Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong học kỳ.
 3. Mức học bổng chương trình chất lượng cao là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo chất lượng cao trong học kỳ.

THỜI GIAN - THỜI ĐIỂM XÉT, CẤP HỌC BỔNG

 1. Thời gian – Thời điểm xét học bổng Khuyến khích học tập:
 • Đối với sinh viên học kỳ 1 năm nhất: Sau khi có quyết định trúng tuyển của Trường và thí sinh đã hoàn tất các thủ tục nhập học.
 • Đối với sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất trở đi: Cuối mỗi học kỳ (sau khi có đủ điểm các môn học trong học kỳ).
 1. Thời gian cấp học bổng Khuyến khích học tập:
 • Học bổng được cấp theo từng học kỳ của năm học; Sau khi sinh viên đã hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí đối với Trường theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo.

THỦ KHOA - Á KHOA TUYỂN SINH TOÀN TRƯỜNG

 • Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh của Trường là học bổng khen thưởng thí sinh có điểm tổ hợp các môn để xét tuyển cao thứ nhất, cao thứ nhì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Mức học bổng:
STT Danh hiệu Số suất Hình thức tuyển sinh Mức học bổng

(Năm học thứ nhất)

Mức học bổng (năm học thứ hai, ba và bốn)
1. Thủ khoa tuyển sinh toàn trường 01 suất Học bạ 200% học phí/ năm học 100% hoc phí/ năm học
2. 01 suất Điểm thi THPT
3. Á khoa tuyển sinh toàn trường 01 suất Học bạ 180% học phí/ năm học 100% hoc phí/ năm học
4. 01 suất Điểm thi THPT

THỦ KHOA NGÀNH TUYỂN SINH

 • Thủ khoa ngành tuyển sinh là học bổng khen thưởng thí sinh có điểm tổ hợp các môn để xét tuyển cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Mức học bổng: 150% học phí/năm học thứ nhất và 100% học phí/năm học thứ hai, ba và bốn.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 4 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 1 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT ngoài chuyên và ngoài năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Sinh viên có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong đợt xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 1. Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét, cấp học bổng
 • Tổng số suất học bổng Sinh viên có thành tích cao trong học tập là 300 suất cho tất cả các ngành đào tạo của Trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
150 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
75 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
75 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
 • Thời gian xét, cấp học bổng: Sinh viên có thành tích cao trong học tập được xét, cấp vào học kỳ 1 năm học thứ nhất.

HỌC BỔNG HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG

 • Hợp tác địa phương là học bổng trao tặng cho sinh viên theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thường trú tại địa phương các đơn vị hợp tác với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh với mức học bổng 100% học phí/học kỳ 1 năm học thứ nhất.

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG TỪ HỌC KỲ 2 NĂM THỨ NHẤT TRỞ ĐI

1. Đối tượng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Áp dụng đối với các sinh viên thuộc đối tượng đã nhận một trong các loại học bổng cụ thể:

 • Thủ khoa, Á khoa tuyển sinh toàn trường.
 • Thủ khoa ngành Tuyển sinh.
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn chung xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Tiêu chuẩn:

 • Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập các môn học lần đầu trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học đã đạt và không tính điểm các môn học lại lần hai).
 • Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Điều kiện:

 • Sinh viên thuộc các đối tượng quy định tại Điều 9 Chương III của quy định này phải duy trì Điểm Trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ xét, cấp như sau:
  • Điểm trung bình tích luỹ các môn học trong học kỳ xét, cấp từ 2,5 trở lên (theo thang điểm 4)
  • Điểm rèn luyện tích luỹ trong học kỳ xét, cấp: từ 75 điểm trở lên
 • Không có môn học dưới 4 điểm (theo thang điểm 10). Riêng đối với môn ngoại ngữ không chuyên hoặc ngoại ngữ phụ phải từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
 • Không tính điểm các môn học được miễn, giảm theo quy định hiện hành.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.
 • Học bổng sẽ kết thúc kể từ lúc sinh viên không đủ điều kiện – tiêu chuẩn như quy định nêu trên.

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2021

Xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Khóa 2021

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1223/QĐ-ĐHM ngày 04/6/2021 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Đối tượng:

Sinh viên đang theo học hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học trong thời gian đào tạo chính khoá tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này quy định những nội dung liên quan đến xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên khoá 2021 hình thức đào tạo chính quy trình độ đại học – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các đối tượng như sau:

 • Thủ khoa ngành Tuyển sinh.
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).
 • Sinh viên có thành tích cao trong học tập.

2. Phạm vi áp dụng:

 • Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.
 • Sinh viên chỉ được nhận 01 trong 04 nhóm đối tượng được quy định tại điều 1 của quy định này và được hưởng mức học bổng có giá trị cao nhất.
 • Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
 • Các sinh viên không đủ điều kiện để thuộc các đối tượng được nêu tại Điều 1 của Quy định này; sẽ được xét theo Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hình thức đào tạo chính quy trình đô đại học – Chương trình đại trà hoặc chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí.
 2. Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong học kỳ.
 3. Mức học bổng chương trình chất lượng cao là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo chất lượng cao trong học kỳ.

THỜI GIAN - THỜI ĐIỂM XÉT, CẤP HỌC BỔNG

 1. Thời gian – Thời điểm xét học bổng Khuyến khích học tập:
 • Đối với sinh viên học kỳ 1 năm nhất: Sau khi có quyết định trúng tuyển của Trường và thí sinh đã hoàn tất các thủ tục nhập học.
 • Đối với sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất trở đi: Cuối mỗi học kỳ (sau khi có đủ điểm các môn học trong học kỳ).
 1. Thời gian cấp học bổng Khuyến khích học tập:
 • Học bổng được cấp theo từng học kỳ của năm học; Sau khi sinh viên đã hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí đối với Trường theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo.

THỦ KHOA NGÀNH TUYỂN SINH

 • Thủ khoa ngành tuyển sinh là học bổng khen thưởng thí sinh có điểm tổ hợp các môn để xét tuyển cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Mức học bổng: 150% học phí/năm học thứ nhất và 100% học phí/năm học thứ hai, ba và bốn.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 4 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 1 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT ngoài chuyên và ngoài năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Sinh viên có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong đợt xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 1. Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét, cấp học bổng
 • Tổng số suất học bổng Sinh viên có thành tích cao trong học tập là 400 suất cho tất cả các ngành đào tạo của Trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
200 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
100 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
100 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
 • Thời gian xét, cấp học bổng: Sinh viên có thành tích cao trong học tập được xét, cấp vào học kỳ 1 năm học thứ nhất.

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG TỪ HỌC KỲ 2 NĂM THỨ NHẤT TRỞ ĐI

1. Đối tượng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Áp dụng đối với các sinh viên thuộc đối tượng đã nhận một trong các loại học bổng cụ thể:

 • Thủ khoa ngành Tuyển sinh.
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn chung xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Tiêu chuẩn:

 • Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập các môn học lần đầu trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học đã đạt và không tính điểm các môn học lại lần hai).
 • Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Điều kiện:

 • Sinh viên thuộc các đối tượng quy định tại Điều 9 Chương III của quy định này phải duy trì Điểm Trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ xét, cấp như sau:
  • Điểm trung bình tích luỹ các môn học trong học kỳ xét, cấp từ 2,5 trở lên (theo thang điểm 4)
  • Điểm rèn luyện tích luỹ trong học kỳ xét, cấp: từ 75 điểm trở lên
 • Không có môn học dưới 4 điểm (theo thang điểm 10). Riêng đối với môn ngoại ngữ không chuyên hoặc ngoại ngữ phụ phải từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
 • Không tính điểm các môn học được miễn, giảm theo quy định hiện hành.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.
 • Học bổng sẽ kết thúc kể từ lúc sinh viên không đủ điều kiện – tiêu chuẩn như quy định nêu trên.

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2020

Xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Khóa 2020

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 1400/QĐ-ĐHM ngày 14/07/2020 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 1. Đối tượng:

Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo chính khoá tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Quy định này quy định những nội dung liên quan đến xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với tân sinh viên khoá 2020 hệ chính quy bậc đại học – Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh bao gồm các đối tượng như sau:

 1. Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 2. Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).
 3. Sinh viên có thành tích cao trong học tập.
 4. Hợp tác địa phương.

2. Phạm vi áp dụng:

 1. Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.
 2. Sinh viên chỉ được nhận 01 trong 04 nhóm đối tượng được quy định tại điều 1 của quy định này và được hưởng mức học bổng có giá trị cao nhất.
 3. Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
 4. Học bổng Khuyến khích học tập đối với Tân sinh viên được cấp theo từng học kỳ trong năm học.
 5. Trường hợp sinh viên được cấp học bổng suốt một hoặc bốn năm học phải duy trì điểm học tập trung bình tích luỹ từ 2,5 điểm trở lên (theo thang điểm 4) và điểm rèn luyện tích luỹ từ 75 điểm trở lên theo từng học kỳ trong năm học xét, không có môn nào dưới 4 điểm (theo thang điểm 10); Riêng đối với môn ngoại ngữ không chuyên hoặc ngoại ngữ phụ phải từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Học bổng sẽ kết thúc kể từ lúc sinh viên không đủ điều kiện như quy định.

Các sinh viên không đủ điều kiện để thuộc các đối tượng được nêu tại Điều 1 của Quy định này; sẽ được xét theo Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học – Chương trình đại trà hoặc chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 1. Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí.
 2. Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong học kỳ.
 3. Mức học bổng chương trình chất lượng cao là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo chất lượng cao trong học kỳ.

THỜI GIAN - THỜI ĐIỂM XÉT, CẤP HỌC BỔNG

 1. Thời gian – Thời điểm xét học bổng Khuyến khích học tập:
 • Đối với sinh viên học kỳ 1 năm nhất: Sau khi có quyết định trúng tuyển của Trường và thí sinh đã hoàn tất các thủ tục nhập học.
 • Đối với sinh viên từ học kỳ 2 năm nhất trở đi: Cuối mỗi học kỳ (sau khi có đủ điểm các môn học trong học kỳ).
 1. Thời gian cấp học bổng Khuyến khích học tập:
 • Học bổng được cấp theo từng học kỳ của năm học; Sau khi sinh viên đã hoàn tất nghĩa vụ đóng học phí đối với Trường theo thông báo của Phòng Quản lý đào tạo.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 4 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 1 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT ngoài chuyên và ngoài năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Sinh viên có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng sinh viên có thành tích cao trong đợt xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét, cấp học bổng

 • Tổng số suất học bổng Sinh viên có thành tích cao trong học tập là 200 suất/mỗi khóa tuyển sinh mới cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
100 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
50 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
50 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
 • Thời gian xét, cấp học bổng: Sinh viên có thành tích cao trong học tập được xét, cấp vào học kỳ 1 năm học thứ nhất.

HỢP TÁC ĐỊA PHƯƠNG

Hợp tác địa phương là học bổng trao tặng cho sinh viên theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh thường trú tại địa phương các đơn vị hợp tác với Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

Số suất học bổng – Mức học bổng – Thời gian xét, cấp học bổng

 • Tổng số suất học bổng: 10 suất/đơn vị hợp tác
 • Mức học bổng: 100% học phí học kỳ 1 năm nhất.
 • Thời gian xét, cấp học bổng: Hợp tác địa phương được xét, cấp trong học kỳ 1 năm học thứ nhất.

ĐIỀU KIỆN DUY TRÌ HỌC BỔNG TỪ HỌC KỲ 2 NĂM THỨ NHẤT TRỞ ĐI

1. Đối tượng xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Áp dụng đối với các sinh viên thuộc đối tượng đã nhận một trong các loại học bổng cụ thể:

 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học).
 • Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học).

2. Điều kiện – Tiêu chuẩn chung xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập:

Tiêu chuẩn:

 • Điểm xét học bổng khuyến khích học tập là điểm trung bình chung học tập các môn học lần đầu trong học kỳ được xác định theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành (chỉ lấy điểm thi môn học đã đạt và không tính điểm các môn học lại lần hai).
 • Điểm rèn luyện được xác định theo quy định của Quy chế đánh giá kết quả rèn luyện hiện hành do Bộ Giáo dục và Đào tạo, Trường ban hành.

Điều kiện:

 • Sinh viên thuộc các đối tượng quy định tại Điều 9 Chương III của quy định này phải duy trì Điểm Trung bình tích lũy và điểm rèn luyện của học kỳ xét, cấp như sau:
  • Điểm trung bình tích luỹ các môn học trong học kỳ xét, cấp từ 2,5 trở lên (theo thang điểm 4)
  • Điểm rèn luyện tích luỹ trong học kỳ xét, cấp: từ 75 điểm trở lên
 • Không có môn học dưới 4 điểm (theo thang điểm 10). Riêng đối với môn ngoại ngữ không chuyên hoặc ngoại ngữ phụ phải từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10).
 • Không tính điểm các môn học được miễn, giảm theo quy định hiện hành.
 • Không bị kỷ luật từ mức khiển trách trở lên trong thời gian xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập.
 • Học bổng sẽ kết thúc kể từ lúc sinh viên không đủ điều kiện – tiêu chuẩn như quy định nêu trên.

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2019

Xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học Khóa 2019

 (Ban hành kèm theo Quyết định số 3171/QĐ-ĐHM ngày 31/12/2019 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh)

 

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

2.1 Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

2.2 Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.

2.3 Sinh viên chỉ được nhận 01 trong 07 nhóm đối tượng được quy định tại điều 1 của quy định này và được hưởng mức học bổng có giá trị cao nhất.

2.4 Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.

2.5 Học bổng Khuyến khích học tập được xét, cấp theo từng học kỳ trong năm học.

2.6 Trường hợp sinh viên được cấp học bổng suốt một hoặc bốn năm học phải duy trì điểm học tập trung bình tích luỹ từ 2,5 điểm trở lên (theo thang điểm 4) và điểm rèn luyện tích luỹ từ 75 điểm trở lên theo từng học kỳ trong năm học xét, không có môn nào dưới 4 điểm (theo thang điểm 10); Riêng đối với môn ngoại ngữ không chuyên hoặc ngoại ngữ phụ phải từ 5 điểm trở lên (theo thang điểm 10). Học bổng sẽ kết thúc kể từ lúc sinh viên không đủ điều kiện như quy định.
2.7 Các sinh viên không đủ điều kiện để thuộc các đối tượng được nêu tại Điều 1 của Quy định này; sẽ được xét theo Quy định xét, cấp học bổng Khuyến khích học tập đối với sinh viên hệ chính quy bậc đại học – Chương trình đại trà hoặc chương trình chất lượng cao tại trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

3.1 Quỹ học bổng được xác định tối thiểu bằng 8% trên tổng thu học phí.

3.2 Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong năm học.

3.3 Mức học bổng các ngành khoa Đào tạo đặc biệt là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành thuộc khoa Đào tạo đặc biệt trong năm học.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 4 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 4 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

TUYỂN THẲNG HỌC SINH GIỎI - MỨC TOÀN PHẦN 1 NĂM HỌC

Tuyển thẳng học sinh giỏi (toàn phần 1 năm học) là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT ngoài chuyên và ngoài năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất.

THỦ KHOA VÀ Á KHOA

Học bổng Thủ khoa, Á khoa là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất, nhì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 04 năm học.

Học bổng Số suất Mức học bổng
Thủ khoa 01 suất 200% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

Á khoa 01 suất 180% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

THỦ KHOA NGÀNH

 • Học bổng Thủ khoa ngành tuyển sinh là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Trường hợp sinh viên có điểm bằng nhau: Trường sẽ căn cứ theo điểm ưu tiên của từng ngành.
 • Mức học bổng: 150% học phí năm học thức nhất và 100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng thí sinh có thành tích cao trong đợt xét tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Tổng số suất học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là 350 suất/mỗi khóa tuyển sinh mới cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
200 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
80 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
70 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất

TIẾP SỨC TÀI NĂNG TUYỂN SINH

Học bổng Tiếp sức tài năng là học bổng khen thưởng sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên trong năm học lớp 12 và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Điểm trung bình học tập: Điểm trung bình chung năm học lớp 12 từ 6.0 trở lên ( không có môn học nào dưới 5.0).
 • Hạnh kiểm: Có hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên.
 • Trường hợp Sinh viên có thành tích tương đương, Trường sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên xét từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng đã được phân bổ cụ thể:
 • Ưu tiên 1: Điểm trung bình năm học lớp 12.
 • Ưu tiên 2: Xếp loại hạnh kiểm lớp 12.
 • Ưu tiên 3: Tổng điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên)
 • Ưu tiên 4: Điểm môn ưu tiên của từng ngành được quy định trong thông báo tuyển sinh của Trường.
Thành tích Số suất Mức học bổng
Giải Nhất 20 100% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Nhì 40 50% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Ba 40 25% học phí học kì 1/năm học thứ nhất

HỌC BỔNG TUYỂN SINH ĐẠI HỌC CHÍNH QUY KHÓA 2018

Ban hành kèm theo Quyết định số 1189/QĐ-ĐHM ngày 02/7/2018 của Hiệu trưởng Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh

ĐỐI TƯỢNG VÀ PHẠM VI ÁP DỤNG

 • Sinh viên đang theo học hệ chính quy bậc đại học trong thời gian đào tạo tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh.
 • Không áp dụng đối với các trường hợp: Sinh viên đang theo học hình thức Liên thông từ cao đẳng lên đại học, Bằng đại học thứ hai, Vừa làm vừa học, Đào tạo từ xa.
 • Sinh viên chỉ được nhận một trong sáu học bổng của quy định này và được hưởng học bổng có giá trị cao nhất.
 • Sinh viên thuộc diện hưởng học bổng chính sách, diện trợ cấp xã hội, diện chính sách ưu đãi theo quy định hiện hành nếu đủ điều kiện về kết quả học tập, hạnh kiểm vẫn được xét, cấp học bổng như những sinh viên khác.
 • Học bổng được xét định kỳ theo năm học.
 • Tất cả sinh viên nằm trong diện được cấp học bổng suốt bốn năm học phải duy trì đúng số tín chỉ khi đăng ký môn học theo kế hoạch đào tạo của trường, điểm học tập trung bình năm học tương đương 2,5 điểm trở lên (theo thang điểm 4), và điểm rèn luyện từ 75 điểm trở lên trong năm học xét và không có môn nào dưới 4 điểm (theo thang điểm 10). Kể từ lúc không đủ điều kiện như quy định thì không được tiếp tục hưởng học bổng này.

MỘT SỐ NGUYÊN TẮC CHUNG

 • Mức học bổng chương trình đại trà là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành đào tạo trong năm học.
 • Mức học bổng các ngành khoa Đào tạo đặc biệt là tỷ lệ phần trăm trên học phí bình quân của các ngành thuộc khoa Đào tạo đặc biệt trong năm học.

TUYỂN THẲNG

 • Học bổng Tuyển thẳng là học bổng khen thưởng cho học sinh các trường THPT chuyên, năng khiếu trong kỳ thi tuyển sinh Đại học có điểm dùng để xét tuyển thẳng vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh cao nhất
 • Mức học bổng: Học bổng toàn phần 100% học phí suốt 04 năm học tại Trường.

THỦ KHOA VÀ Á KHOA

Học bổng Thủ khoa, Á khoa là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất, nhì Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 04 năm học.

Học bổng Số suất Mức học bổng
Thủ khoa 01 suất 200% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

Á khoa 01 suất 180% học phí năm thứ nhất

100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn

THỦ KHOA NGÀNH

 • Học bổng Thủ khoa ngành tuyển sinh là học bổng khen thưởng sinh viên có điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển đợt 1 cao nhất ngành của các Khoa trực thuộc Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp suốt 4 năm học.
 • Trường hợp sinh viên có điểm bằng nhau: Trường sẽ căn cứ theo điểm ưu tiên của từng ngành.
 • Mức học bổng: 150% học phí năm học thức nhất và 100% học phí năm học thứ hai, ba và bốn.

THÀNH TÍCH CAO TRONG HỌC TẬP

Học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là học bổng khen thưởng thí sinh có thành tích cao trong đợt xét tuyển đợt 1 vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Tổng số suất học bổng Thí sinh có thành tích cao trong học tập là 350 suất/mỗi khóa tuyển sinh mới cho tất cả các ngành đào tạo của nhà trường.
 • Mức học bổng:
Số suất Mức học bổng
200 100% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
80 70% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất
70 50% học phí học kỳ 1/năm học thứ nhất

TIẾP SỨC TÀI NĂNG TUYỂN SINH

Học bổng Tiếp sức tài năng là học bổng khen thưởng sinh viên đạt giải thưởng các cuộc thi về học tập, nghiên cứu khoa học, văn hóa, văn nghệ, Thể dục thể thao, xã hội, cộng đồng cấp Tỉnh, Thành trở lên trong năm học lớp 12 và được cấp trong học kỳ 1 của năm nhất.

 • Điểm trung bình học tập: Điểm trung bình chung năm học lớp 12 từ 6.0 trở lên ( không có môn học nào dưới 5.0).
 • Hạnh kiểm: Có hạnh kiểm lớp 12 từ loại Khá trở lên.
 • Trường hợp Sinh viên có thành tích tương đương, Trường sẽ căn cứ theo thứ tự ưu tiên xét từ cao xuống thấp cho đến hết số suất học bổng đã được phân bổ cụ thể:
 • Ưu tiên 1: Điểm trung bình năm học lớp 12.
 • Ưu tiên 2: Xếp loại hạnh kiểm lớp 12.
 • Ưu tiên 3: Tổng điểm tổ hợp các môn thi dùng để xét tuyển vào Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh (không nhân hệ số, không cộng điểm ưu tiên)
 • Ưu tiên 4: Điểm môn ưu tiên của từng ngành được quy định trong thông báo tuyển sinh của Trường.
Thành tích Số suất Mức học bổng
Giải Nhất 20 100% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Nhì 40 50% học phí học kì 1/năm học thứ nhất
Giải Ba 40 25% học phí học kì 1/năm học thứ nhất