BANNER-hb

dong gop hoc bong

cac loai hoc bong

Xét học bổng trực tuyến

Thông báo về Học bổng

Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2021 – 2022
Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2021 – 2022(20/01/2022) Phòng Công tác sinh viên thông báo kế hoạch xét, cấp học bổng Khuyến khích... Chi tiết
Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Năm học 2020 – 2021 (Đợt 2)
Thông báo tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Năm học 2020 – 2021 (Đợt 2)(23/08/2021) Theo quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp... Chi tiết
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Năm học 2020 – 2021 (Đợt 1)
Thông báo Về việc tiếp nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Năm học 2020 – 2021 (Đợt 1)(18/01/2021) Theo quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét, cấp... Chi tiết
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2020 – 2021
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Năm học 2020 – 2021(10/09/2020) Căn cứ quyết định số 889/QĐ-ĐHM ngày 28/5/2020 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2020 – 2021
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2020 – 2021 Căn cứ quyết định số 1869/QĐ-ĐHM ngày 31/8/2020 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2019 – 2020
Thông báo Về việc nhận hồ sơ xét, cấp học bổng Vượt khó học tập đợt 2 năm học 2019 – 2020(25/08/2020) Căn cứ quyết định số 890/QĐ-ĐHM ngày 28/05/2020 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Đợt 1, năm học 2019 – 2020
Thông báo xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Đợt 1, năm học 2019 – 2020(20/03/2020) Căn cứ quyết định số 2756/QĐ-ĐHM ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng của Sinh viên
Thông báo về việc nộp hồ sơ xét học bổng của Sinh viên(19/03/2020) Căn cứ quy định cụ thể của các học bổng hiện nay tại Trường Đại... Chi tiết
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2019 – 2020
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2019 – 2020 Căn cứ quyết định số 1932/QĐ-ĐHM ngày 10/9/2019 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 2, năm học 2018 – 2019
Thông báo Về việc xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2, năm học 2018 – 2019 Căn cứ quyết định số 2756/QĐ-ĐHM ngày 28/12/2018 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật (Đợt 2)
Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật (Đợt 2) Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng “Người bạn đồng hành” năm... Chi tiết
Thông báo tổ chức trao học bổng Nâng bước tương lai dành cho sinh viên tỉnh Khánh Hòa (Đợt 2)
Thông báo tổ chức trao học bổng Nâng bước tương lai dành cho sinh viên tỉnh Khánh Hòa (Đợt 2) Căn cứ công văn số 06-2019/CV-DNVN, ngày 18/9/2019 về việc tổ chức trao học bổng... Chi tiết
Thông báo tổ chức trao học bổng Nâng bước tương lai cho sinh viên tỉnh Khánh Hòa
Thông báo tổ chức trao học bổng Nâng bước tương lai cho sinh viên tỉnh Khánh Hòa(30/09/2019) Căn cứ công văn số 06-2019/CV-DNVN, ngày 18/9/2019 về việc tổ chức trao học bổng... Chi tiết
Thông báo Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2019 – 2020
Thông báo Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2019 – 2020(29/08/2019) Căn cứ thông báo số 1901/TB-VSF, ngày 15/8/2019 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ Học bổng Sacombank “Ươm mầm cho những ước mơ” năm 2019(19/08/2019) Căn cứ thông báo số 655/2019/TB-NS ngày 16/8/2019 của Ngân hàng Sacombank về việc tài... Chi tiết
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 1, năm học 2019 – 2020(17/07/2019) Căn cứ quyết định số 2118/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật
Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật(10/06/2019) Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng “Người bạn đồng hành” năm... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019(05/10/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019(23/08/2018) Căn cứ thông báo số 1801/TB-VSF, ngày 08/8/2018 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019(09/08/2018) Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét trao học bổng như sau:... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018(25/05/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16(12/05/2018) THÔNG BÁO Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16 Học bổng Nghị lực dành cho... Chi tiết
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019(21/03/2018) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học thông báo đến quý Thầy Cô, các... Chi tiết
Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2017 -2018
Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2017 -2018(20/03/2018) Căn cứ công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018(30/01/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017(18/12/2017) Căn cứ quyết định số 417/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định Học... Chi tiết