BANNER-hb

VUI LÒNG BẤM CHỌN VÀO CÁC LOẠI HỌC BỔNG ĐỂ THAM KHẢO CÁC QUY ĐỊNH HIỆN HÀNH

Hãy kéo chuột xuống phía dưới trang này xem các thông báo của chúng tôi để biết được thời gian nộp hồ sơ của các loại học bổng.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ trễ hạn vì sẽ gây ảnh hưởng đến thời gian nhận học bổng của các bạn khác.

Tất cả các hồ sơ xin học bổng đều được xét duyệt và không phải đều chắc chắn được nhận học bổng.

tuyen sinh sau dai hoc hoc bong tuyen sinh dai hoc chinh quy hoc bong trao doi du lich hoc bong khuyen khich hoc tap cho nghien cuu sinh

hoc bong khuyen khich hoc tap dhcq hoc bong khuyen khich dao tao dac biet hoc bong vuot kho dhcq hoc bong tiep suc den truong

sinh vien lam theo loi bac hoc bong sinh vien 5 tot hoc bong nghien cuu khoa hoc sinh vien hoc bong tieng anh

hoc bong khuyen khich hoc tap tu xahoc bong tai nang hoc bong vuot kho dttx hoc bong trao doi doanh nghiep

Hãy kéo chuột xuống phía dưới trang này xem các thông báo của chúng tôi để biết được thời gian nộp hồ sơ của các loại học bổng.

Xin lưu ý rằng chúng tôi sẽ không nhận hồ sơ trễ hạn vì sẽ gây ảnh hưởng đến thời gian nhận học bổng của các bạn khác.

line-clipart-page-break-7

Thông báo về Học bổng

Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật
Thông báo Giới thiệu về học bổng “Người bạn đồng hành” dành cho sinh viên khuyết tật(10/06/2019) Phòng Công tác sinh viên thông báo về học bổng “Người bạn đồng hành” năm... Chi tiết
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 1, năm học 2018 – 2019(05/10/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019
Chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2018 – 2019(23/08/2018) Căn cứ thông báo số 1801/TB-VSF, ngày 08/8/2018 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019
Thông báo về việc xét trao học bổng Hessen, CHLB Đức năm học 2018 – 2019(09/08/2018) Phòng Công tác sinh viên thông báo về việc xét trao học bổng như sau:... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 3, năm học 2017 – 2018(25/05/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16
Thông báo Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16(12/05/2018) THÔNG BÁO Giải thưởng KOVA – Lần thứ 16 Học bổng Nghị lực dành cho... Chi tiết
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019
Học bổng dành cho sinh viên quốc tế của Chính phủ Ý năm 2018 – 2019(21/03/2018) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học thông báo đến quý Thầy Cô, các... Chi tiết
Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2017 -2018
Thông báo về việc xét cấp học bổng Hessen CHLB Đức năm học 2017 -2018(20/03/2018) Căn cứ công văn số 962/BGDĐT-HTQT ngày 13/03/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo... Chi tiết
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018
Thông báo tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 2, năm học 2017 – 2018(30/01/2018) Căn cứ quyết định số 2117/QĐ-ĐHM ngày 08/12/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Tài năng (Thành tích Ngoại khóa) Năm học 2016 – 2017(18/12/2017) Căn cứ quyết định số 417/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định Học... Chi tiết
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2016 – 2017
Thông báo về việc xét, cấp học bổng Khuyến khích nâng cao năng lực Tiếng Anh Năm học 2016 – 2017(12/10/2017) Căn cứ quyết định số 844/QĐ-ĐHM ngày 27/06/2016 về việc ban hành Quy định Học... Chi tiết
Thông báo chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018
Thông báo chương trình học bổng Vũ Đình Liệu năm học 2017 – 2018(11/09/2017) Căn cứ thông báo số 1701/TB-VSF, ngày 15/8/2017 về việc nhận hồ sơ xét cấp... Chi tiết
Thông báo Danh sách Tân sinh viên nhận học bổng Tài năng.
Thông báo Danh sách Tân sinh viên nhận học bổng Tài năng.(01/08/2017) Trường đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh thông báo các Tân sinh viên có... Chi tiết
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau năm học 2016 – 2017
Thông báo tiếp nhận hồ sơ cấp học bổng Đồng hương Bạc Liêu – Cà Mau năm học 2016 – 2017(25/07/2017) Căn cứ công văn số 23/CV-BLL, ngày 13/7/2017 về việc cấp học bổng Đồng hương... Chi tiết
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ”
Thông báo Tiếp nhận hồ sơ xét học bổng “Sacombank – Ươm mầm cho những ước mơ”(18/07/2017) Căn cứ chương trình trao tặng học bổng cho sinh viên năm 2017 của Ngân... Chi tiết
Thông báo Chương trình học bổng 2017 của Công ty SYMPTOMA GmbH (Cộng hòa Áo)
Thông báo Chương trình học bổng 2017 của Công ty SYMPTOMA GmbH (Cộng hòa Áo)(17/07/2017) Phòng Hợp tác – Quản lý khoa học thông báo tới các em sinh viên... Chi tiết
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Tiếp sức đến trường Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017(14/06/2017) Căn cứ quyết định số 415/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập  Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017
Thông báo Tổ chức xét, cấp học bổng Vượt khó học tập Học kỳ 3 năm học 2016 – 2017 Căn cứ quyết định số 414/QĐ-ĐHM ngày 21/3/2017 về việc ban hành Quy định xét,... Chi tiết