Hoạt động khoa học

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(13/09/2021) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(06/09/2021) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(01/09/2021) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(31/08/2021) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN VĨNH LUẬN
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN VĨNH LUẬN(04/08/2021) Thông tin NCS: Họ và tên: Nguyễn Vĩnh Luận             ... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS TRỊNH HOÀNG NAM
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS TRỊNH HOÀNG NAM(15/07/2021) Thông tin NCS: Họ và tên: Trịnh Hoàng Nam             ... Chi tiết
Thông tin luận án Tiến sĩ cấp trường NCS TRẦN THẾ NAM
Thông tin luận án Tiến sĩ cấp trường NCS TRẦN THẾ NAM(30/06/2021) Thông tin NCS: Họ và tên: Trần Thế Nam             ... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(22/06/2021) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Hội thảo quốc tế OpenTESOL 2021 quy tụ học giả tham dự từ 50 quốc gia
Hội thảo quốc tế OpenTESOL 2021 quy tụ học giả tham dự từ 50 quốc gia(22/05/2021) Sáng 22-5, Hội thảo quốc tế Phương pháp giảng dạy tiếng Anh mở (OpenTESOL) lần... Chi tiết
Hội thảo: Phổ biến và triển khai chính sách nghiên cứu ứng dụng
Hội thảo: Phổ biến và triển khai chính sách nghiên cứu ứng dụng(20/05/2021) Sáng 20/5/2021, tại Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra... Chi tiết