Hoạt động khoa học

Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS  Đỗ Thị Thanh Trúc
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Đỗ Thị Thanh Trúc(18/03/2021) Thông tin NCS: Họ và tên: Đỗ Thị Thanh Trúc Nam, nữ: Nữ. Sinh ngày:... Chi tiết
Vòng Bán kết Giải thưởng Euréka 2020 lĩnh vực Hành chính – Pháp lý tại Trường ĐH Mở TP.HCM
Vòng Bán kết Giải thưởng Euréka 2020 lĩnh vực Hành chính – Pháp lý tại Trường ĐH Mở TP.HCM(26/10/2020) Ngày 26/10/2020 tại Trường Đại học Mở Tp. Hồ Chí Minh, Hội trường 602, số... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(19/10/2020) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS  Bùi Hoàng Ngọc
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Bùi Hoàng Ngọc(30/09/2020) Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS  Bùi Hoàng Ngọc Thông tin NCS: Họ và... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(29/09/2020) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Ngô Chín
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS Ngô Chín(22/09/2020) Thông tin NCS: Họ và tên: Ngô Chín       Nam, nữ: Nam. Sinh... Chi tiết
Thông báo hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường
Thông báo hội đồng bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường(24/08/2020) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết