Hoạt động khoa học

THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(09/09/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS NGUYỄN NGỌC ĐAN THANH(06/09/2023) Thông tin NCS: Họ và tên: Nguyễn Ngọc Đan Thanh      Nam, nữ: Nữ... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS ĐẶNG BẮC HẢI
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS ĐẶNG BẮC HẢI(28/08/2023) Thông tin NCS: Họ và tên: Đặng Bắc Hải             ... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(26/08/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(23/08/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG
THÔNG BÁO HỘI ĐỒNG BẢO VỆ LUẬN ÁN TIẾN SĨ CẤP TRƯỜNG(21/08/2023) BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC MỞ THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS VŨ MINH TÚ
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS VŨ MINH TÚ(19/08/2023) Thông tin NCS: Nghiên cứu sinh: Vũ Minh Tú                   Mã số NCS: 18A3401010001 Sinh... Chi tiết
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS HUỲNH QUỐC VŨ
Luận án Tiến sĩ cấp trường NCS HUỲNH QUỐC VŨ(18/08/2023) Thông tin NCS: Họ và tên: Huỳnh Quốc Vũ             ... Chi tiết