TRANG TIN TỨC VỀ GÓC NHÌN BÁO CHÍ

Thêm 4 trường đại học phía Nam sử dụng kết quả thi V-SAT để tuyển sinh
Thêm 4 trường đại học phía Nam sử dụng kết quả thi V-SAT để tuyển sinh(20/03/2024) Chiều 20/3, trường Đại học Mở TPHCM, trường Đại học Luật TPHCM, trường Đại học... Chi tiết