Giới thiệu về đại học mở

Đêm hội chào đón tân sinh viên 2016 thành công tốt đẹp

Ngày hội chào đón tân SV Khoa Quản trị kinh doanh khóa 201 chính thức được tổ chức vào chiều tối ngày 24 tháng 10 năm 2016.
Tên trường:
Tiếng Việt: Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Tiếng Anh: Ho Chi Minh City Open University.
Tên trước đây
Viện Đào Tạo Mở Rộng TP.Hồ Chí Minh (từ năm 1990). Đại Học Mở Bán Công TP.Hồ Chí minh (từ năm 1993 đến năm 2005).
Tên viết tắt của trường:
Tiếng Việt: Trường Đại Học Mở Thành Phố Hồ Chí Minh. Tiếng Anh: HCMCOU.
Cơ quan/Bộ chủ quản: Bộ Giáo dục và Đào tạo Địa chỉ trường: số 97 Võ Văn Tần, Phường 6, Quận 3

Thành lập 1990

Số lượng sinh viên 3565

Số Nghành đào tạo 3000

Sinh Viên đã tốt nghiệp 2000

Số khoa 1456

Trờ thành Trường đại học
Công lập Đa nghành
2023