KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CƠ SỞ GIÁO DỤC:

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp cơ sở giáo dục theo tiêu chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo vào năm 2017.

Giay chung nhan Kiem dinh chat luong
 

KẾT QUẢ KIỂM ĐỊNH CHẤT LƯỢNG CẤP CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của FIBAA vào năm 2021, năm 2022

Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành kinh tế

 

CTĐT Thạc sĩ ngành Lý luận & Phương pháp dạy học bộ môn tiếng AnhCTĐT Thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanhCTĐT Thạc sĩ ngành Tài chính – Ngân hàng

 


CTĐT trình độ Thạc sĩ ngành Kế toán

 


CTĐT trình độ Đại học ngành Kiểm toán

 


CTĐT trình độ Đại học ngành Kinh tế

 

CTĐT trình độ Đại học ngành Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của AUN-QA vào năm 2022

CTĐT trình độ Đại học ngành Kế toán

 

CTĐT trình độ Đại học ngành Khoa học máy tính

 

CTĐT trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Anh

 

CTĐT trình độ Đại học ngành Tài chính – Ngân hàng

Trường Đại học Mở Thành phố Hồ Chí Minh đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cấp chương trình đào tạo theo tiêu chuẩn của MOET vào năm 2021

CTĐT trình độ Đại học ngành Hệ thống thông tin quản lýCTĐT trình độ Đại học ngành Luật kinh tếCTĐT trình độ Đại học ngành Ngôn ngữ Trung QuốcCTĐT trình độ Đại học ngành Xã hội học